Obszary działalności firmy: Akademia Komputerowa

Szkolenia

W ramach Działu Akademia Komputerowa oferujemy Państwu szkolenia oparte na warsztatach komputerowych.

Zakresy szkoleń obejmują:

 • Szkolenia z Excela na różnych poziomach zaawansowania
 • Szkolenia z Excela kierowane do specyficznych grup odbiorców
 • Szkolenia z planowania i zarządzania projektami w programie Ms Project
 • Szkolenia z obsługi edytora tekstu Word
 • Kursy z tworzenia prezentacji w programie Power Point
 • Kursy z obsługi systemu operacyjnego Linux
 • Kursy z obsługi OpenOffica (Calc i Word)

Forma szkoleń

Każde z prowadzonych szkoleń polega na maksymalnym dostosowaniu się do uczestnika szkolenia i jego preferencji.

Wszystkie szkolenia oparte są na ćwiczeniach praktycznych, dzięki czemu uczestnicy wiedzę zdobytą na szkoleniach mogą przełożyć na czynności wykonywane w codziennej pracy.

Dokładamy starań, aby ćwiczenia szkoleniowe oraz plany naszych szkoleń były cały czas aktualne i dostosowane do zmieniających się potrzeb naszych Klientów.

Aby jak najlepiej dostosować się do Państwa oczekiwań, przed rozpoczęciem szkolenia zawsze badamy Państwa potrzeby szkoleniowe. Analiza preferencji szkoleniowych odbywa się za pomocą specjalnie skonstruowanych testów i wywiadów. Nasi trenerzy w części wstępnej każdego szkolenia dokonują także krótkiego wywiadu, pytając o najistotniejsze potrzeby kursantów.

Poprzez takie działania możemy opracować ćwiczenia specjalnie „uszyte na miarę” naszych klientów. W ten sposób każdy z kursantów będzie mógł przerobić na szkoleniu taki rodzaj zadań, które pokazują rozwiązania najistotniejszych dla niego zagadnień.

Wszyscy kursanci mają także kontakt z wykładowcą przed szkoleniem. Dzięki temu każdy z kursantów może przesłać do wykładowcy pliki lub zagadnienia, na których pracuje, a wykładowca przygotować dla kursanta ćwiczenia oparte na tych zagadnieniach, które będą zawierały rozwiązania jego problemów.

W ramach Akademii Komputerowej AkKom prowadzimy szkolenia, które są oparte na warsztatach komputerowych mających formę:

 • otwartą– szkolenia przeznaczone dla wszystkich żądnych wiedzy osób. Odbywają się one w siedzibie AkKom według standardowych planów szkoleń, w określonych terminach wyznaczonych przez nasza firmę (informacje o bieżących terminach szkoleń dostępne w terminarzach na naszych stronach internetowych);
 • „zamkniętą” - szkolenia odbywają się w siedzibie Akademii Komputerowej według standardowych planów szkoleń. Są to szkolenia organizowane dla grup zamkniętych, składających się wyłącznie z pracowników firmy Klienta;
 • „szytą na miarę” - szkolenia zostają elastycznie dostosowane do potrzeb i oczekiwań Klienta, zarówno w zakresie modyfikacji planu szkolenia, jak i ustaleń organizacyjnych. Mogą odbywać się w naszej firmie, w siedzibie firmy Klienta, a także w dowolnie wskazanym przez Klienta miejscu. W ramach szkoleń szytych na miarę możliwa jest wcześniejsza diagnoza potrzeb szkoleniowych Klienta, w celu jak najdokładniejszego dopasowania harmonogramu zagadnień szkoleniowych do oczekiwań Klienta.

Szkolenia w zależności od ich formy odbywają się:

 • w salach szkoleniowych Akademii Komputerowej AkKom,
 • w siedzibie firmy Klienta,
 • w dowolnie wskazanym przez Klienta miejscu zarówno w kraju, jak i poz granicami Polski w obszarze Unii Europejskiej.

Aby zapewnić uczestnikom szkoleń maksymalny komfort przyswajania wiedzy oraz indywidualne podejście, grupy szkoleniowe zawierają od 3 do 10 osób. Każdy z kursantów ma do dyspozycji własne stanowisko komputerowe. Dzięki małej liczebności grup szkoleniowych, możliwy jest stały kontakt z wykładowcą, który na bieżąco śledzi tempo pracy każdego z kursantów.

Sale szkoleniowe

Nasze sale szkoleniowe zapewniają duży komfort nauki. Każda z sal jest klimatyzowana co zapewnia odpowiednie warunki niezależnie od pogody. Sale są wyposażone w odpowiedni sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz projektor multimedialny, umożliwiający prezentację wszystkich omawianych na szkoleniu zagadnień.

Materiały szkoleniowe:

Każda z osób szkolonych w zależności od tematyki szkolenia otrzymuje szereg materiałów dydaktycznych, które są przekazywane w formie:

 • skryptów opracowanych przez naszych specjalistów, które zawierają omówienie zagadnień szkoleniowych,
 • ćwiczeń szkoleniowych – skrypt zawierający opis „krok po kroku” ćwiczeń praktycznych wykonywanych podczas szkolenia
 • ćwiczeń praktycznych – pliki ćwiczeniowe wykonywane przez kursantów, każdy z uczestników szkoleń otrzymuje także rozwiązania do opracowanych ćwiczeń
 • multimedialnych kursów – są to krótkie filmy, przygotowane przez naszych specjalistów, które pokazują sposoby rozwiązania zagadnień ćwiczeniowych

Certyfikaty:

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymuje imienny certyfikat, będący potwierdzeniem ukończenia kursu. Certyfikaty są też wydawane w wersji językowej angielskiej na życzenie klienta. Certyfikat otrzymuje także firma, której pracownicy uczestniczyli w szkoleniu zamkniętym lub „szytym na miarę”.

Certyfikaty są wydawane na podstawie wpisu do Ewidencji Instytucji Szkoleniowych (nr. 2.02/00022/2006).

Opieka poszkoleniowa

Każdy uczestnik szkoleń organizowanych przez Akademię Komputerową AkKom zostaje objęty programem opieki poszkoleniowej. Oznacza to, że w okresie dwunastu miesięcy od zakończenia szkolenia kursanci mogą kontaktować się z wykładowcami w celu uzyskania pomocy merytorycznej, w zakresie tematyki szkolenia. Kontakt może odbywać się drogą elektroniczną lub w formie rozmowy telefonicznej; możliwy jest również osobisty kontakt z wykładowcą w siedzibie naszej firmy, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.

Opieka poszkoleniowa umożliwia kursantom maksymalny poziom przyswojenia zagadnień omawianych na szkoleniu oraz daje gwarancję, że nabyta na szkoleniu wiedza będzie mogła zostać efektywnie wykorzystana w codziennej pracy zawodowej.

Wykładowcy

Nasi wykładowcy posiadają wysoki poziom kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Metody szkoleniowe opracowane przez specjalistów Akademii Komputerowej AkKom gwarantują, że wiedza posiadana przez wykładowców zostanie przełożona na praktykę i umożliwi kursantom wykorzystanie umiejętności zdobytych na szkoleniu w codziennej pracy.

Konsultacje i doradztwo

Na życzenie Klienta Akademia Komputerowa AkKom świadczy usługi konsultacyjne i doradcze. Konsultacje odbywają się po uprzednim ustaleniu zakresu problemowego oraz formy spotkania, a także miejsca, terminu i odpłatności. Konsultacje mogą być przeprowadzone w salach firmy AkKom, w siedzibie firmy Klienta lub dowolnie wybranym przez Klienta miejscu. Na życzenie Klienta konsultacje mogą również odbywać się drogą telefoniczną, mailową lub on-line.