☰Zobacz

Kurs: AutoCAD - podstawy obsługi programu

Obecnie brak terminów szkolenia

Szkolenie: tworzenie rysunków w programie AutoCADCelem szkolenia jest wprowadzenie kursantów w zagadnienia związane z wykorzystaniem programu AutoCAD w rysowaniu i projektowaniu rysunków 2D, a także zapoznanie uczestników ze sposobami wykorzystania i edytowania szablonów rysunkowych oraz tworzeniem i edycją rysunków płaskich. Po ukończeniu szkolenia uczestnik posiada podstawową wiedzę z zakresu obsługi programu, dotyczącą tworzenia i podstaw edycji rysunków płaskich.

Kurs przygotowuje do podstawowej pracy z programem AutoCAD, tworzenia i zarządzania prostymi projektami. Podczas kursu słuchacze zapoznają się z ogólnymi zasadami potrzebnymi do uruchomienia programu, łączenia różnych arkuszy i wykorzystywania poleceń. Uczestnicy kursu nauczą się jak przeglądać, tworzyć i edytować rysunki dwuwymiarowe.

Program umożliwia projektowanie, wizualizację i tworzenie dokumentacji dwuwymiarowej. Program pozwala opracować dokumentację techniczną od projektowania koncepcyjnego do tworzenia szkiców i rysunków. Można tworzyć, edytować i opracowywać alternatywne rozwiązania za pomocą realistycznych brył i powierzchni w uaktualnionym środowisku projektowym. Zaawansowane narzędzia do szkicowania i cieniowania ułatwiają przekazywanie koncepcji innym osobom. Nowe funkcje przekrojów i wzorów płaskich ułatwiają tworzenie dokumentacji na podstawie istniejącego projektu.

Jeśli tworzysz lub opracowujesz projekty albo zarządzasz nimi i przekazujesz je innym osobom, szkolenie z podstaw obsługi programu AutoCAD pozwoli poznać wszystkie niezbędne narzędzia, dzięki którym praca będzie mogła być wykonana sprawnie, oszczędnie i w terminie.

Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatów komputerowych powiązanych z ćwiczeniami praktycznymi. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje dodatkowo materiały szkoleniowe, a także certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

Wprowadzenie do programu:

 • Uruchamianie i zamykanie programu
 • Interfejs i komunikacja użytkownika z programem
 • Korzystanie z pomocy (dostęp/wyszukiwanie tematów)

Praca z poleceniami

 • Uruchamianie poleceń z: menu/linii poleceń

Wyświetlanie rysunków:

 • Wyświetlanie rysunków w rożnych powiększeniach
 • Wykorzystanie kreatora do tworzenia nowego rysunku

Ustawienia rysunkowe:

 • Planowanie jednostek i skali rysunku
 • Porządkowanie rysunków za pomocą warstw /tworzenie/sterowanie warstwami
 • Przeglądanie rysunku

Współrzędne i podstawowe narzędzia rysunkowe:

 • Współrzędne kartezjańskie
 • Względne/bezwzględne
 • Współrzędne biegunowe

Rysowanie obiektów

 • Rysowanie obiektów liniowych, linii równoległych, polilini, wieloboków, tworzenie krzywych: okręgów, łuków, elips

Przegląd właściwości obiektu

 • Przypisywanie właściwości do obiektu korzystanie z pasków narzędzi właściwości i warstwy
 • Zmiana właściwości obiektu skalowanie rodzajów linii
 • Przypisywanie szerokości linii

Lokalizowanie punktów na istniejących obiektach

 • Używanie pojedynczych trybów lokalizacji
 • Używanie stałych trybów lokalizacji

Wprowadzenie modyfikacji

 • Podstawowe narzędzia wyboru obiektów wymazywanie obiektów
 • Przesuwanie, kopiowanie/kopiowanie lustrzane
 • Skalowanie i rozciąganie
 • Praca z uchwytami obiektów

Techniki konstruktorskie

 • Zaokrąglanie i fazowanie narożników
 • Tworzenie tablicy obiektów

Dodawanie symboli i kreskowań

 • Przegląd bloków/zalety bloków
 • Przeglądanie kreskowań/ używanie standardowych kreskowań/kreskowanie zespolone
 • Wstawianie kreskowań lub wypełnienie jednolite

Dodawanie tekstu do rysunków

 • Tworzenie i modyfikacja tekstu
 • Tworzenie i modyfikacja styli tekstowych
 • Teksty jednowierszowe/wielowierszowe
 • Obiekty tekstowe a skala wydruku

Dodawanie wymiarów

 • Wymiary – przegląd/elementy
 • Wymiaru/wymiary zespolone i linie odniesień
 • Tworzenie wymiarów/wymiarowanie odległości, kątów, łuków
 • Korzystanie z opcji wymiarowania
 • Tworzenie styli wymiarowania
 • Wymiarowanie a skala wydruk

Wprowadzenie do drukowania

 • Wybór urządzenia drukującego i format strony
 • Ustawienia obszaru wydruku
 • Skale standardowe i skala użytkownika style wydruku

Osoby uczestniczące w szkoleniu z zakresu obsługi programu AutoCad otrzymują certyfikaty. Certyfikat wydawany przez firmę Akademia Komputerowa AkKom potwierdza udział w szkoleniu oraz nabycie umiejętności posługiwania się programem AutoCad.

Wzór certyfikatu - „Podstawy kosztorysowania robót budowlanych”

Certyfikaty są wydawane na podstawie wpisu do Ewidencji Instytucji Szkoleniowych (nr. 2.02/00022/2006).

Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatów komputerowych powiązanych z ćwiczeniami praktycznymi.

Każdy uczestnik szkolenia wykonuje ćwiczenia przy stanowisku komputerowym, według wskazówek prowadzącego.

Kursanci mają do dyspozycji własne stanowiska komputerowe.

Jeden komputer przypada na jednego uczestnika kursu.

Dla większej skuteczności przyswajania wiedzy wprowadzono system mieszania części wykładowej z ćwiczeniową.

Wszystkie tematy szkolenia są także prezentowane w formie ćwiczeń praktycznych.

Szkolenia z zakresu podstaw obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel organizujemy w małych grupach szkoleniowych (do 10 osób).

Szkolenie z zakresu podstaw obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel realizujemy także w systemie zamkniętym, dla grup od 4 osób. Szkolenie zamknięte prowadzimy w naszych salach, w siedzibie Klienta lub w dowolnej lokalizacji na terenie Polski.

Akademia Komputerowa AkKom dysponuje przenośnym zapleczem szkoleniowym (laptopy), co umożliwia przeprowadzenie szkolenia w dowolnie wybranym przez Klienta miejscu.

Sale szkoleniowe firmy AkKom

Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża