Excel dla początkujących

Szkolenie jest skierowane do osób, które już postawiły pierwsze kroki w programie Excel i chciałaby „iść dalej”, tzn. szybciej i sprawniej posługiwać się programem Excel, a co za tym idzie poznać dalsze metody obsługi tego programu.

Celem szkolenia jest:

 • ułatwienie i przyśpieszenie pracy z programem Excel
 • opanowanie operacji na większych zbiorach danych
 • sprawne tworzenie oraz formatowanie tabel
 • nabycie umiejętności wyodrębniania i układania danych
 • przyswojenie wiedzy dotyczącej zastosowania prostych funkcji oraz narzędzi
 • właściwy sposób prezentacji danych

Szkolenie na tym poziomie zostało zaprojektowane jako jednodniowe, aby kursanci mogli w błyskawiczny sposób poszerzyć swoją wiedzę o niezbędne czynności oraz funkcje związane z obsługą programu Excel. Po ukończonym szkolenia każdy z uczestników będzie mógł w swobodny sposób posługiwać się programem oraz wykorzystać wiedzę zdobytą na szkoleniu w swojej codziennej pracy.

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów komputerowych, a specjalnie przygotowany na ten poziom zestaw ćwiczeń sprawi, że w łatwy i przyjemny sposób poszerzą Państwo swoją wiedzę z obszaru Excela.

Materiały szkoleniowe:

Podczas szkolenia, każdy z uczestników otrzyma materiały w postaci:

 • skryptu zawierającego opis zagadnień poruszany na szkoleniu
 • zestawu ćwiczeń do samodzielnego wykonania oraz zestawu ćwiczeń ze szkolenia wraz z rozwiązaniami

Opieka poszkoleniowa:

Każdy z kursantów będzie mógł skorzystać z opieki poszkoleniowej trwającej do 6 miesięcy po ukończeniu szkolenia.

Sprawne poruszanie się po arkuszu

 • Wykorzystanie skrótów klawiaturowych do nawigacji po arkuszach i komórkach
 • Zaznaczanie danych z wykorzystaniem skrótów klawiaturowych

Tworzenie serii danych

 • Czym jest seria danych
 • Rodzaje serii danych
 • Sposoby wypełniania komórek serią danych

  Tworzenie liczby porządkowej do tabeli, tworzenie dat, szybkie wypełnianie komórek nazwami miesięcy i nazwami dni tygodnia

Narzędzia usprawniające pracę w arkuszu Excela

 • Szybkie wstawianie różnego rodzaju danych do arkusza

  Wykorzystanie skrótów klawiaturowych do wstawiania aktualnej daty i godziny, wpisywanie do arkusza liczb zaczynających się od „0”, wstawianie na arkusz liczb zawierających więcej niż 15 cyfr, rozwiązanie problemu wpisywania numerów kont bankowych

 • Praktyczne zastosowanie narzędzia „Wklej Specjalnie”

  Kopiowanie tabel do innych arkuszy z zachowaniem takiej samej szerokości kolumn, kopiowanie danych z zachowaniem ich wyglądu, zamiana kolumn na wiersze w tabeli z wykorzystaniem opcji Transpozycji w narzędziu Wklej Specjalnie

 • Zmiana wyglądu danych w arkuszu

  Zastosowanie istniejących formatów liczbowych, poprawianie czytelności liczb, szybkie obramowania, szybkie konstruowanie poprawnego wyglądu tabeli

 • Łączenie kilku komórek arkusza za pomocą scalania

  Poprawne użycie narzędzia scalania, nadawanie tabelom tytułów głównych z wykorzystaniem scalania, rozłączanie scalonych komórek

 • Grupowanie danych

  Łączenie kolumn bądź wierszy za pomocą narzędzia Grupuj. Automatyczne ukrywanie kolumn i wierszy

 • Wstawianie komentarzy do komórek arkusza

  Dodawanie dodatkowych informacji do komórek arkusza z wykorzystaniem komentarzy

 • Tworzenie obiektu Tabela

  Szybkie formatowanie danych z wykorzystaniem obiektu tabela, praktyczne wykorzystanie obiektu tabela w działaniach dokonywanych na arkuszu

Praca z dużą ilością danych

 • Wybieranie danych za pomocą filtrowania

  Sposoby dodawania narzędzia Filtruj do tabeli, ograniczanie ilości danych pojawiających się na ekranie, pokazywanie danych spełniających określone kryteria

 • Układanie danych w tabeli z wykorzystaniem narzędzia „Sortuj”

  Poprawne zastosowanie narzędzia „Sortuj” na danych znajdujących się w tabeli, układanie danych w porządku alfabetycznym, układanie liczb malejąco lub rosnąco, reorganizowanie danych

Proste wykonywanie obliczeń na danych (formuły i funkcje)

 • Usprawnienie pracy z formułami

  Tworzenie i edycja formuł dodawania, odejmowania, dzielenia i mnożenia, szybkie kopiowanie formuł, zmiana zakresów formuł, poprawa błędów w formułach

 • Tworzenie obliczeń z użyciem blokowania komórki (odwołania bezwzględne)

  Proste zastosowanie blokowania komórki w obliczeniach, blokowanie adresu komórki z wykorzystaniem znaku „$”, zestaw praktycznych ćwiczeń odnoszących się do obliczeń z wykorzystaniem odwołania bezwzględnego

 • Sumowanie zakresów danych z wykorzystaniem funkcji SUMA

  Korzystanie z Autosumowania, wprowadzanie funkcji SUMA za pomocą skrótu klawiaturowego, zmiana zakresu funkcji, wykorzystanie skrótów klawiaturowych przy zaznaczaniu zakresów funkcji

 • Obliczanie średniej z zakresu danych z wykorzystaniem funkcji ŚREDNIA

  Wprowadzanie funkcji na arkusz, liczenie średniej z różnego rodzaju danych, zmiana zakresów funkcji

 • Znajdowanie największych i najmniejszych wartości danych – funkcja MAX i MIN
 • Poprawne zaokrąglanie liczb z wykorzystaniem funkcji ZAOKR

  Eliminacja błędów obliczeniowych wynikających z zaokrąglania liczb, wstawianie funkcji ZAOKR na arkusz, poprawne zaokrąglanie wyników obliczeń do odpowiedniej ilości miejsc po przecinku

 • Szacowanie formuły

  Sprawdzanie poprawności wykonania obliczeń, wykrywanie błędów

 • Eliminacja błędów występujących w formułach i funkcjach

  Najczęstsze błędy w obliczeniach (#ARG!, #DZIEL/0!, #NAZWA?), odszukiwanie błędów w formułach, poprawa błędów w obliczeniach

Działania na tekstach

 • Rozdzielanie tekstu znajdującego się w komórkach arkusza

  Wykorzystanie narzędzia „Tekst jako kolumny”, oddzielanie imion od nazwisk, rozdzielanie numerów od tekstu, rozdzielanie tekstu znajdującego się w komórce na poszczególne wyrazy

 • Łączenie tekstów

  Łączenie tekstów znajdujących się w kilku komórkach za pomocą znaku "&"

Zmiana wyglądu danych na podstawie ich wartości

 • Zastosowanie formatowania warunkowego do zmiany wyglądu liczb

  Automatyczna zmiana koloru tła komórki ze względu na wartość liczbową umieszczoną w komórce

 • Graficzne przedstawienie wartości liczbowych zgromadzonych w zakresie

  Zastosowanie pasków danych formatowania warunkowego w celu pokazania, która z liczb jest mniejsza, a która większa

Tworzenie prostych wykresów

 • Wstawiania wykresów na arkusz

  Rodzaje wykresów w Excelu, poprawne przygotowanie danych do stworzenia wykresu, metody wstawiania wykresu na arkusz, wstawianie wykresów: kolumnowych, słupkowych, kołowych, liniowych

 • Dodawanie wartości liczbowych reprezentujących dane na wykresie

  Wstawianie i zmiana etykiet danych

 • Zmiana wyglądu wykresu

  Zastosowanie predefiniowanego formatowania do wykresów

Drukowanie arkusza

 • Poprawne przygotowanie arkusza do wydruku

  Zmiana widoku arkusza danych w celu ustawienia poprawnych podziałów stron, dodawanie numerów stron, dostosowanie marginesów stron, zmiana skali wydruku, zmiana orientacji układu strony

 • Wydruk dużych zakresów danych

  Drukowanie poszczególnych stron, drukowanie zaznaczonego zakresu

Wszyscy uczestnicy kursów odbywających się w Akademii Komputerowej AkKom otrzymują certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy. Certyfikaty wydawane są na podstawie wpisu do Ewidencji Instytucji Szkoleniowych (nr. 2.02/00022/2006).

Szkolenie excel podstawy: ćwiczenia praktyczneSzkolenie z obsługi arkuszy kalkulacyjnych dla początkujących zostało opracowane w taki sposób, aby kursanci, którzy posiadają już podstawy obsługi programu Excel, mogli poszerzyć swoją wiedzę o dodatkowe, niezbędne w codziennej pracy umiejętności.

Z tego względu szkolenie zostało zaprojektowane jako połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką. W trakcie kursu wykładowca nie tylko omawia wszelkie zagadnienia związane z pracą na arkuszach kalkulacyjnych, ale na bieżąco koordynuje wykonywane przez kursantów ćwiczenia. Taka forma szkoleniowa gwarantuje nabycie praktycznych umiejętności, które można wykorzystać natychmiast po ukończeniu kursu.

Aby ułatwić wykładowcy indywidualne podejście do każdego kursanta, szkolenia prowadzone są w małych, maksymalnie 10-osobowych grupach.

W trakcie szkolenia każdy uczestnik pracuje na własnym stanowisku komputerowym, natomiast wszystkie działania wykonywane przez trenera na arkuszach kalkulacyjnych, wyświetlane są na projektorze, tak, aby kursanci na bieżąco mogli śledzić zagadnienia omawiane przesz wykładowcę.

Kursanci otrzymują materiały szkoleniowe w postaci skryptów, a po szkoleniu również ćwiczenia wykonywane na kursie wraz z rozwiązaniami, w celu utrwalenia zdobytej wiedzy.

Szkolenie z obsługi arkuszy kalkulacyjnych dla początkujących trwa 8 godzin szkoleniowych, w trakcie których przewidziano 3 przerwy na poczęstunek (kawa, herbata, soki, ciastka).

Excel - szkolenia szyte na miaręSzkolenia prowadzone w Akademii Komputerowej AkKom mogą również przybierać formę dedykowaną, która pozwala na organizację szkolenia zamkniętego, w którym biorą udział pracownicy tylko jednej, zlecającej szkolenie, firmy. W opcji szkoleń dedykowanych możliwa jest także modyfikacja planu szkolenia pod kątem potrzeb i oczekiwań Klienta. Takie szkolenia organizujemy już od 5 zgłoszonych osób, również w siedzibie firmy Klienta na terenie całego kraju (zapewniamy sprzęt komputerowy – laptopy, rzutniki).

Wszyscy uczestnicy szkoleń Akademii Komputerowej objęci są sześciomiesięczną opieką poszkoleniową. W tym okresie każdy kursant może zwrócić się do wykładowcy z problemem w zakresie materiału omawianego na szkoleniu (kontakt e-mailowy, telefoniczny, konsultacje osobiste).Najbliższe terminy

30.03.2018
10.04.2018
Miejsce: Wrocław
Godziny: 8:30 - 15:30
Czas trwania: 1 dzień, 9 godzin lekcyjnych
Cena za osobę: 300,00 zł netto
369,00 zł brutto
Kontakt: +48 71 79-67-360 lub
+48 71 73-51-102