☰Zobacz

Kurs: Obsługa edytora tekstu Word - poziom P1

Miejsce:
Wrocław
Czas trwania:
2 dni, 18 godzin lekcyjnych
Godziny:
8:30 - 15:30 każdego dnia
Opieka poszkoleniowa: 12 miesięcy
Przetestuj się
Cena za osobę:
670,00 zł netto 824,10 zł brutto
Kontakt:
+48 71 79-67-360 lub 512 96 44 50

Najbliższe terminy

16-17.04.2018
07-08.05.2018
07-08.06.2018

Szkolenie: tworzenie dokumentów tekstowych w programie WordCelem kursu jest opanowanie sprawnej edycji tekstu w programie MS Word.

Szkolenie ma także na celu naukę tworzenia nowych dokumentów tekstowych, poczynając od prostych do bardziej złożonych, a także dokonywania zmian w już istniejących dokumentach za pomocą funkcji dostępnych w edytorze tekstu Word.

Szkolenie nastawione jest szczególnie na ergonomię pracy w edytorze tekstu, pracę na dokumentach złożonych, wielostronicowych, a także na opanowanie korespondencji seryjnej i tworzenie skomplikowanych tabel i spisów treści.

W czasie szkolenia omawiamy m.in.: style, uczymy korzystania z szablonów programu i tworzenia własnych. Prezentujemy pracę z obiektami graficznymi oraz niestandardowymi polami tekstowymi.

Tworzenie tabel ma za zadanie umożliwić przedstawianie zestawień oraz wykazów, często wymaganych przy opracowywaniu ofert lub wyliczeń, a także ułatwienie formatowania tekstu. Dzięki tym metodom obsługa programu Word staje się efektywniejsza, a dokumenty są tworzone szybciej i sprawniej.

Uczestnicy poznają jak zbudować własne szablony dokumentów oraz sprawnie i szybko wstawiać tabele. Umiejętność tę osiąga się poprzez pracę na typowych wzorach dokumentów biurowych, takich jak proste układy tekstowe (listy, faksy, oświadczenia), a także tworząc umowy, konspekty i dokumenty wielostronicowe, zawierające tabele i grafikę.

Biegłe opanowanie tworzenia tekstów zawierających grafikę, dobrze sformatowane nagłówki i stopki, często przyczynia się do sukcesu zawodowego.

Dużą uwagę przywiązujemy do dokumentów niestandardowych jak i do form porządkowania dokumentu, tak aby można było je udostępnić na serwerach innym użytkownikom. Każdy uczestnik szkolenia dokładnie pozna metody porządkowania tekstu za pomocą podziałów stron, spisów treści oraz nauczy się wstawiania odnośników do innych stron w tekście. Kursant zapozna się z wstawieniem tekstu do kolumn oraz tworzeniem korespondencji do wielu adresatów (korespondencja seryjna).

Uczestnicy szkolenia mogą utrwalić swoje umiejętności z zakresu obsługi programu Word dzięki otrzymanym materiałom szkoleniowym w postaci:

 • Skryptu obejmującego zakres tematyczny szkolenia,
 • Ćwiczeń z edycji tekstu w programie Word (płyta CD).

Praca z dokumentem

 • Tworzenie pustego dokumentu
 • Zapisywanie nowoutworzonego, nienazwanego dokumentu
 • Otwieranie dokumentu znajdującego się na lokalnym dysku twardym

Podstawowe operacje na tekście

 • Włączanie i wyłączanie znaków niedrukowalnych
 • Wprowadzanie tekstu przy pomocy klawiatury - używanie klawisza ENTER, DEL, BACKSPACE
 • Przenoszenie lub kopiowanie elementu na dużą odległość lub do innych dokumentów
 • Formy szybkiego zaznaczania tekstu
 • Wstawianie bieżącej daty i godziny
 • Wstawianie symboli
 • Używanie poleceń Cofnij i Ponów
 • Wyszukiwanie tekstu
 • Zamiana tekstu
 • Formatowanie czcionki
 • Zmienianie wielkości liter
 • Wyrównywanie tekstu względem marginesów
 • Tworzenie wcięcia akapitu
 • Zmiana odstępów między wierszami
 • Dodawanie obramowania do strony w dokumencie
 • Dodawanie obramowania do tekstu
 • Tworzenie list wypunktowanych i numerowanych
 • Rozmieszczanie tekstu na stronie przy pomocy tabulatorów
 • Uatrakcyjnianie dokumentów za pomocą inicjałów i grafiki
 • Dodawanie cieniowania do akapitu lub zaznaczonego tekstu
 • Ustawianie marginesów
 • Wstawianie numerów stron

Tworzenie prostych tabel

 • Wstawianie tabel
 • Scalanie, dzielenie komórek tabeli
 • Formatowanie tabeli
 • Dodawanie, usuwanie wierszy i kolumn
 • Formatowanie tekstu w tabeli
 • Zmienianie szerokości kolumn i wierszy

Drukowanie

 • Wybór rozmiaru papieru
 • Przeglądanie dokumentu przed wydrukowaniem
 • Drukowanie dokumentu

MODYFIKACJA I ZAAWANSOWANE FORMATOWANIE DOKUMENTÓW:

Style

 • Wyjaśnienie pojęcia styli
 • Tworzenie i formatowanie styli

Kolumny

 • Tworzenie kolumn typu gazetowego, w których tekst przepływa do następnej kolumny na tej samej stronie
 • Usuwanie kolumn typu gazetowego
 • Rozpoczęcie tekstu od początku następnej kolumny

Podział stron

 • Wstawianie podziału strony
 • Usuwanie znaku podziału strony

Przypisy do tekstu

 • Wstawianie przypisu dolnego lub przypisu końcowego
 • Usuwanie przypisu dolnego lub przypisu końcowego

Nagłówek i stopka

 • Tworzenie nagłówka lub stopki

Autotekst

 • Tworzenie pozycji Autotekstu w celu zapamiętania i ponownego wykorzystania tekstu lub grafiki

Pola tekstowe

 • Wstawianie pola tekstowego
 • Formatowanie pola tekstowego
 • Usuwanie pola tekstowego

Tworzenie list wypunktowanych

 • Dodawanie wypunktowania
 • Zmiana wyglądu list wypunktowanych

Tworzenie list numerowanych

 • Dodawanie numerowania
 • Zmiana wyglądu list numerowanych

Tworzenie list hierarchicznych

 • Tworzenie listy hierarchicznej
 • Modyfikacja formatu numerowania konspektu

ELEMENTY GRAFICZNE

Wstawianie grafiki

 • Wstawianie rysunku z Clip Gallery
 • Wstawianie rysunku z pliku
 • Dodawanie specjalnego efektu tekstowego
 • Usuwanie obiektu graficznego

PRACA Z TABELAMI

Tabele

 • Klasyczny sposób tworzenia tabel przy użyciu menu
 • Zmiana szerokości kolumny tabeli
 • Zmiana wysokości wiersza w tabeli
 • Szybkie tworzenie prostej tabeli
 • Dodawanie wierszy lub kolumn do tabeli
 • Usuwanie kolumny w tabeli
 • Usuwanie wiersza w tabeli
 • Usuwanie tabeli
 • Rysowanie tabeli złożonej
 • Scalanie komórek tabeli
 • Sumowanie i funkcje w tabelach Worda
 • Sortowanie tabeli

AUTOMATYZACJA I TWORZENIE ELEMENTÓW SERYJNYCH

Spis treści

 • Przygotowanie dokumentu do utworzenia spisu treści
 • Poprawne utworzenie nagłówków
 • Modyfikacja formatowania nagłówków
 • Tworzenie spisów treści

Korespondencja seryjna

 • Przygotowanie dokumentu do utworzenia korespondencji seryjnej
 • Wskazywanie bazy danych
 • Wstawianie pól korespondencji seryjnej
 • Zapisywanie dokumentów korespondencji seryjnej

Zabezpieczanie dokumentów

 • Zabezpieczenie dokumentu przed niepowołaną modyfikacją

Pisownia

 • Poprawa pisowni w dokumencie i tworzenie własnych słowników
 • Autokorekta i autotekst, jako metoda przyspieszania pracy

WSPÓŁPRACA Z INNYMI APLIKACJAMI ORAZ METODY ZAPISU DOKUMENTU JAKO WITRYNA SIECI WWW

 • Metody zapisu dokumentów jako strony www
 • Współpraca z innymi programami pakietu Office

Akademia Komputerowa AkKom wydaje uczestnikom szkolenia certyfikat potwierdzający umiejętności obsługi programu Word.

Wzór certyfikatu - „Obsługa edytora tekstu Word – poziom P1”

Certyfikaty są wydawane na podstawie wpisu do Ewidencji Instytucji Szkoleniowych (nr. 2.02/00022/2006).

Szkolenie uczestników polega przede wszystkim na wykonywaniu przez nich ćwiczeń praktycznych w programie Word pod opieką wykładowcy, który zapoznaje ich także z metodyką obsługi programu.

Forma warsztatów komputerowych pozwala kursantom na biegłe opanowanie obsługi edytora tekstu Word.

Każda osoba pracuje na osobnym stanowisku komputerowym, a mała ilość osób w grupie (do 10) pozwala na uzyskanie wysokich efektów dydaktycznych.

Program kursu jest realizowany w ciągu 18 godzin lekcyjnych (2 dni szkoleniowe). Firma AkKom zapewnia także poczęstunek kawowy w czasie przerw.

Dla Klientów, którzy typują do przeszkolenia min. 4 osoby, istnieje możliwość realizacji szkolenia w systemie zamkniętym. Szkolenie może odbyć się, poza salami Akademii Komputerowej, także w siedzibie Klienta, lub w dowolnie wybranej przez Niego lokalizacji, dzięki przenośnemu zapleczu komputerowemu (laptopy) firmy AkKom.

Sale szkoleniowe firmy AkKom

Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża