Szkolenia "szyte na miarę"

Szkolenia „szyte na miarę” to szkolenia specjalnie przygotowane przez firmę AkKom. Aby lepiej dostosować się do Państwa potrzeb i indywidualnych wymagań wprowadziliśmy specjalną formę szkolenia.

W ramach „szkolenia szytego na miarę” dostosujemy się do Państwa w następujących aspektach szkoleniowych:

  • Przeprowadzimy analizę i diagnozę potrzeb za pomocą specjalnie skonstruowanych testów, dzięki którym określimy poziom zaawansowania umiejętności uczestników w obsłudze programów. Taki sposób podejścia pozwala podzielić kursantów na odpowiednie grupy pod kątem opanowanych już umiejętności.
  • Poprzez kontakt z naszym specjalistą dokonamy analizy najpotrzebniejszych umiejętności, w ramach której dostosujemy plan i zakres szkolenia do specyfiki Państwa pracy.
  • Wprowadzimy ćwiczenia praktyczne dostosowane do indywidualnego profilu Państwa potrzeb, tak aby w czasie szkolenia poruszać zagadnienia niezbędne do poprawienia efektywności i skrócenia czasu wykonywanych zadań.
  • Zgodnie z naszą ideą szkolenia „szytego na miarę” wykładowca podczas szkolenia w sposób elastyczny wprowadzi analizę przypadków (case study) zgodnie z Państwa konkretnymi codziennymi zadaniami.
  • Dokonamy analizy uzyskanej przez uczestników wiedzy i umiejętności za pomocą specjalnie opracowanych testów, przeprowadzimy też ankiety ewaluacyjne dotyczące oceny jakości szkolenia. Ich wyniki zostaną Państwu dostarczone w postaci raportu.
  • Zapewnimy kursantom opiekę poszkoleniową w postaci bezpłatnych konsultacji z wykładowcą, do trzech miesięcy po ukończeniu szkolenia.
  • Dostosujemy termin i miejsce przeprowadzenia szkolenia do Państwa preferencji. W przypadku szkolenia po za Wrocławiem, w Państwa gestii pozostaje zapewnienie noclegu wykładowcy.
  • W razie potrzeby udostępnimy zaplecze szkoleniowe w postaci laptopów oraz rzutnika.

Przeczytaj pełen artykuł o szkoleniach "szytych na miarę"