☰Zobacz

Szkolenia dedykowane

Szkolenia dedykowane, szyte na miarę KlientaSzkolenia dedykowane adresowane są do tych Klientów (firm i instytucji), którzy chcieliby przeszkolić określone, większe grupy pracowników.

Nasza firma posiada niezależne zaplecze szkoleniowe, dzięki któremu może elastycznie dostosować czas i miejsce szkolenia do potrzeb Klienta. Skorzystanie z naszego sprzętu nie wymaga ponoszenia przez Klienta dodatkowych opłat. Szkolenia tego typu możemy zrealizować w czterech różnych miejscach:

 • w siedzibie Klienta,
 • w siedzibie firmy AkKom,
 • w dowolnym miejscu w Kraju wybranym przez Klienta,
 • w dowolnie wybranym przez Klienta miejscu za granicą.

Dla realizacji szkolenia dedykowanego niezbędne jest, aby grupa szkoleniowa liczyła minimum 4 osoby.

Szkolenia dedykowane to szkolenia "szyte na miarę" konkretnego Klienta i Jego indywidualnych potrzeb. Istotą szkoleń dedykowanych jest maksymalne dostosowanie danych zagadnień tematycznych, harmonogramu oraz metod dydaktycznych do specyfiki pracy Klienta i wynikających z niej określonych problemów do rozwiązania. Zajęcia prowadzone są więc, w zależności od wymogów i potrzeb Klienta, w różnych formach.

Zarówno programy szkoleń, jak też materiały dydaktyczne są każdorazowo opracowywane pod oczekiwania Klienta i formułowane przez Niego pytania.

Realizacja szkolenia dedykowanego składa się z następujących etapów:

 • rozpoznanie profilu firmy,
 • diagnoza kluczowych zagadnień problemowych występujących w firmie Klienta,
 • analiza występujących podczas pracy, w firmie Klienta, problemów w kontekście tematyki szkolenia,
 • wyłonienie określonych grup pracowniczych posiadających specyficzne problemy do rozwiązania,
 • sformułowanie zindywidualizowanego programu szkolenia,
 • opracowanie materiałów szkoleniowych, zawierających m.in. zbiór odpowiednich ćwiczeń praktycznych, dostosowanych do zadań wykonywanych w codziennej pracy zawodowej,
 • ustalenie terminarza szkoleń zgodnie z preferencjami Klienta,
 • przeprowadzenie szkolenia,
 • konsultacje i doradztwo po zakończeniu szkolenia.

Zarówno teoretyczna, jak i praktyczna strona szkoleń jest zorientowana na określone oczekiwania Klientów.

Osoby, które ukończyły określony rodzaj szkolenia, otrzymują wydawane przez firmę AkKom certyfikaty, stanowiące potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz nabycie wiedzy i umiejętności z danego obszaru tematycznego szkolenia. Wydawany jest także duplikat certyfikatu, w celu zamieszczenia go w aktach osobowych kursantów.

Firma AkKom, aby zrealizować stawiany sobie wymóg jak najlepszego dostosowania się do Klienta i jego konkretnych potrzeb, wykonuje analizę stopnia posiadanej wiedzy i/lub umiejętności przyszłych kursantów z obszaru wybranej przez Klienta problematyki szkoleniowej. Jest to wstępna procedura, poprzedzająca właściwą realizację szkolenia.

Firma AkKom posiada również procedury poszkoleniowe obejmujące weryfikację całego procesu realizacji szkolenia. Ich istotnym elementem są raporty jakości szkoleń sporządzane na podstawie wyników ankiet ewaluacyjnych wypełnianych przez Kursantów. Raporty te są udostępniane Zleceniodawcom bezpłatnie, jako część usługi szkoleniowej.

Zgodnie z ideą adaptacji szkoleń do potrzeb Klienta i orientacji na pomoc w rozwiązywaniu problemów występujących w Jego firmie, Akademia Komputerowa AkKom oferuje także szeroką opiekę merytoryczną w okresie trzech miesięcy po zakończeniu szkolenia.

Osoby przeszkolone mogą kontaktować się ze specjalistami firmy AkKom w celu uzyskania bezpłatnej porady dotyczącej realizacji zadań zawodowych związanych z tematyką przebytego szkolenia. Nawiązanie kontaktu z wykładowcami może mieć formę elektroniczną bądź telefoniczną. Możliwy jest również kontakt bezpośrednio w siedzibie firmy AkKom po uprzednim ustaleniu terminu i szczegółów wizyty.

Złożenie zapytania ofertowego przez Klienta może odbyć się poprzez kontakt e-mailowy: biuro@akkom.net.pl, lub telefoniczny na numer +48 71 79-67-360. Możliwe jest także wykorzystanie poniższego formularza kontaktowego.

Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Adres email
Telefon np. 071 123-45-67
Treść wiadomości
• oznacza pola wymagane