O firmie

Misja Firmy

Misja firmy AkKom Misją Akademii Komputerowej AkKom jest dostarczenie Klientom najwyższej jakości usług szkoleniowych, które przyczynią się do osiągnięcia przez Nich sukcesu zawodowego. Staramy się zatem jak najlepiej poznać potrzeby i wymagania Naszych Klientów w celu opracowania zindywidualizowanej oferty szkoleniowej. Stale podnosimy poprzeczkę standardów jakości naszych usług edukacyjnych.Grupa AkKom

Firma AkKom prowadzi szkolenia w ramach czterech obszarów są to:

Akademia Komputerowa AkKomAkademia Komputerowa

Centrum Antymobbingowe AkKomCentrum Antymobbingowe

Akademia Kosztorysanta AkKomAkademia Kosztorysanta

Akademia Zarządzania AkKomAkademia ZarządzaniaTematyka szkoleń

Tematyka szkoleń Programy szkoleniowe Naszej Firmy przygotowywane są dla osób ceniących profesjonalizm, dostrzegających zachodzące zmiany i rozumiejących konieczność właściwego dostosowania się do nich.

Profil naszych szkoleń jest dostosowany do stale zmieniających się uwarunkowań rynkowych. Jedną z fundamentalnych zasad firmy AkKom jest zindywidualizowane podejście do klienta, dlatego nasze metody dydaktyczne są wciąż udoskonalane.

Szkolenia realizowane w firmie AkKom stwarzają możliwość ciągłego aktualizowania posiadanej wiedzy, nabywania nowych umiejętności i podwyższania kwalifikacji zawodowych.

Specjalizujemy się w prowadzeniu szkoleń na różnych poziomach zaawansowania z zakresu:

Akademia Komputerowa AkKom
Akademia Komputerowa


Centrum Antymobbingowe AkKom
Centrum Antymobbingowe


Akademia Kosztorysanta AkKom
Akademia Kosztorysanta


Akademia Zarządzania AkKom
Akademia ZarządzaniaDoradztwo informatyczne

Dostarczamy także kompletne rozwiązania z zakresu oprogramowania dla przedsiębiorstw budowlanych, administracji publicznej oraz indywidualnych klientów. Doradzamy wybór najkorzystniejszego oprogramowania i optymalnie dostosowanego do profilu firmy. Proponujemy rozwiązania informatyczne, które pozwolą nie tylko ograniczyć zbędne koszty, ale również przyczynią się do osiągnięcia wyższej efektywności. Wdrażamy alternatywne bezpłatne programy i systemy operacyjne.


Usługi konsultacyjne

usługi oparte na konsultacjach Firma AkKom proponuje dwa rodzaje usług konsultacyjnych, dotyczących zagadnień z obszarów tematycznych prowadzonych szkoleń:

Konsultacje na zaproszenie firm i instytucji, odbywające się w Ich siedzibach, polegające na bieżącym rozwiązywaniu problemów pojawiających się podczas pracy.

Konsultacje przeznaczone dla osób fizycznych, odbywające się w siedzibie naszej firmy, podczas których wykładowca pozostaje do ich wyłącznej dyspozycji. Specjalista firmy AkKom pracuje z daną osobą w systemie jeden na jeden.


Forma szkoleń

Forma szkoleń i metody dydaktyczne Szkolenia firmy AkKom, w aspekcie organizacyjnym, prowadzone są w trzech różnych formach: otwartej, zamkniętej i "szytej na miarę" - dedykowanej. W aspekcie merytorycznym wyróżniamy natomiast dwie formy: warsztaty komputerowe oraz wykłady.

Kursy komputerowe, na różnych poziomach zaawansowania, realizowane są w postaci warsztatów powiązanych z krótkimi wykładami. Pozostałe szkolenia obejmują wykład dostarczający kompendium wiedzy z danej tematyki, powiązany z różnorodnymi formami ćwiczeniowymi i warsztatowymi.

Firma AkKom oferuje programy kursów dostosowane do potrzeb szkoleniowych i specyfiki pracy danej Firmy, stąd też plany i harmonogramy szkoleń mogą zostać poddane indywidualnym zmianom według określonych wymagań Klientów. Dzięki posiadanemu przenośnemu zapleczu technicznemu (laptopy) możemy prowadzić szkolenia w dowolnie wybranej przez Państwa lokalizacji na terenie całego kraju.

Firma AkKom dysponuje własnymi salami szkoleniowymi wyposażonymi w odpowiednią ilość stanowisk komputerowych. Komputery mają zainstalowane oprogramowanie stosowne do tematyki szkolenia.

Zajęcia prowadzone w małych grupach zapewniają sprzyjającą pozyskiwaniu wiedzy atmosferę oraz indywidualne podejście do każdego uczestnika szkolenia.

Osoby biorące udział w kursach organizowanych przez każdy dział AkKom otrzymują bogaty pakiet materiałów szkoleniowych i certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu oraz zdobytą wiedzę i umiejętności.

Klienci po zakończeniu szkolenia wypełniają ankiety oceniające, dokonując w ten sposób bieżącej weryfikacji naszych usług.


Kadra szkoleniowa

Wykładowcy szkoleniowiDysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą szkoleniową, co zapewnia wysoki standard oferowanych przez Naszą Firmę usług.

Wykładowcy firmy AkKom stanowią zespół doświadczonych specjalistów, którzy priorytetowo traktują własny rozwój zawodowy, stale podnosząc kwalifikacje.

Metody dydaktyczne podlegają ciągłej weryfikacji dokonywanej zarówno przez uczestników szkoleń, jak też przez wyższą kadrę kierowniczą firmy AkKom. Dzięki temu wysokie kompetencje naszych wykładowców pozwalają na ciągłe podwyższanie standardów jakości naszych usług edukacyjnych.


Mamy nadzieję, że nasze nowatorskie metody dydaktyczne, systematycznie podwyższane kompetencje wykładowców oraz zindywidualizowany tryb organizacji szkoleń, poparte referencjami od zadowolonych Klientów, stanowią odpowiednią rekomendację dla nawiązania przez Państwa z nami współpracy.