Szkolenia

Kurs Excel
 • Kurs: Obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel dla średniozaawansowanych - poziom P1
  Celem szkolenia jest pozyskanie umiejętności sprawnego i szybkiego posługiwania się programem Ms Excel. Uczestnicy szkolenia poszerzą swoją wiedzę z zakresu wykorzystania funkcji, a także analizy na dużych zestawieniach danych. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób, które już …
 • Kurs: Excel dla zaawansowanych - poziom p2
  Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu zaawansowanego wykorzystania aplikacji Excel, która umożliwi zwiększenie ergonomii pracy z arkuszem Excela oraz rozwiąże problemy spotykane podczas codziennej pracy zawodowej. Na szkoleniu omawiane są zaawansowane funkcje arkusza …
 • Szkolenie to jest wstępem do pisania makr, czyli tak naprawdę wstępem do programowania. Dzięki niemu każdy z kursantów pozna zasady tworzenia i działania makr w arkuszu kalkulacyjnym Excel. W bardzo łagodny sposób, każdy z uczestników zostanie wprowadzony w środowisko VBA, po to, aby …
 • Kurs: Obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel - podstawy
  Celem szkolenia jest nabycie podstawowych umiejętności z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel, a także utrwalenie już posiadanej wiedzy. Uczestnicy szkolenia poznają podstawy Excela oraz zapoznają się z możliwościami praktycznego wykorzystania arkusza kalkulacyjnego w …
 • Kurs: Excel w biznesie i finansach
  Głównym celem szkolenia jest praktyczne wykorzystanie narzędzi excela w biznesie i finansach. W szczególności nauka prognozowania danych, przeprowadzania analiz i optymalizacji. Szkolenie kierowane jest do wszystkich tych osób, które wykorzystują, bądź chcą wykorzystywać zaawansowane funkcje i narzędzia Excela, tak aby zapewnić rzetelność danych finansowych w procesie raportowania i podejmowania decyzji.
 • Kurs: Excel dla zaawansowanych z podstawami tworzenia makr - VBA
  Celem szkolenia jest dostarczenie użytkownikom programu Excel wiedzy i umiejętności z zakresu zautomatyzowania czynności w arkuszu kalkulacyjnym z wykorzystaniem makr. Szkolenie jest adresowane do tych osób, które już sprawnie posługują się programem Excel i zamierzają poszerzyć …
 • Kurs: Wykorzystanie narzędzia Solver w Excelu
  Szkolenie ma na celu przyswojenie umiejętności posługiwania się Narzędziem Excela Solver, które służy do optymalizacji takich zagadnień jak: plany produkcyjne, ograniczenie odpadu, optymalizacja transportu, zmniejszenia kosztów. Skierowane jest głównie do osób które zajmują się optymalizacją np. produkcji czy logistyków.
 • Kurs: Tabele przestawne Excela w codziennej pracy
  Szkolenie zapewnia szybkie nabycie umiejętności posługiwania się tabelą przestawną w Excelu, która umożliwia efektywne tworzenie raportów i analiz. Celem szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności wykorzystania tabeli przestawnej w codziennej pracy, poznanie tabeli przestawnej w stopniu zaawansowanym.
 • Szkolenie zostało przygotowane z myślą o tych uczestnikach, którzy stawiają „pierwsze kroki” w programie Excel. Szkolenie to jest wprowadzeniem do „świata Excela”, czyli odpowie na podstawowe pytania: Czym jest Excel? Jak się po nim poruszać? Do czego można go …
 • Szkolenie jest skierowane do osób, które już postawiły pierwsze kroki w programie Excel i chciałaby „iść dalej”, tzn. szybciej i sprawniej posługiwać się programem Excel, a co za tym idzie poznać dalsze metody obsługi tego programu. Celem szkolenia jest: ułatwienie i …
 • Celem szkolenia jest nabycie umiejętności i wiedzy z zakresu efektywnego wykorzystania czasu pracy z arkuszem kalkulacyjnym. Na szkoleniu przedstawione zostaną różne obszary pracy z arkuszem kalkulacyjnym, dzięki czemu codzienna praca z Excelem stanie się wydajniejsza. Podczas …
 • Szkolenie obejmuje podstawowe zagadnienia wykorzystania Excela w zakresie Power Business Intelligence (Power BI) składające się z narzędzi umożliwiających: pobieranie, poprawianie i łączenie danych (Power Query), analizę i modelowanie danych (Power Pivot) oraz wizualizację i raportowanie …
 • Szkolenie obejmuje zaawansowane zagadnienia związane z tworzeniem raportów i analiz w Excelu za pomocą Power Business Intelligence (Power BI). Za pomocą narzędzi excela: Power Query, Power Pivot, Power View i Power Map można pobierać, poprawiać oraz łączyć dane, dokonywać ich …
 • Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności z zakresu modyfikacji i przekształcania danych, niezbędnych do dalszej analizy, z wykorzystaniem narzędzia Power Query. Dzięki Power Query znacząco skrócony zostanie czas przeznaczony na przygotowanie i analizę danych w Excelu. Automatyzacja …
Szkolenia kosztorysowanie
 • Kurs: Podstawy kosztorysowania robót budowlanych
  Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu kosztorysowania robót budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych i innych. Szkolenie skierowane jest do osób, które dopiero zaczynają kosztorysować i chciałyby nauczyć się wykonywać kosztorysy. Szkolenie składa się z dwóch …
 • Szkolenie zapoznaje uczestników z podstawową obsługą aplikacji wspomagającej kosztorysowanie, od fundamentalnych czynności opisujących interfejs programu, poprzez wstawianie pozycji kosztorysowych i ich modyfikację do przygotowania kosztorysu do wydruku. Kurs podstawowy obejmuje tematy …
 • Kurs: Rodos - obsługa programu oraz informacje prawne
  Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z podstawową obsługą aplikacji wspomagającej kosztorysowanie. Od fundamentalnych czynności opisujących interfejs programu, poprzez wstawianie pozycji kosztorysowych i ich modyfikacji do przygotowania kosztorysu do wydruku. Kurs podstawowy obejmuje …
 • Wyceń, zaplanuj, rozlicz – zarządzanie inwestycjami budowlanymi Szkolenie ma na celu przygotowanie do gospodarowania kosztami i zasobami w inwestycjach budowlanych. Wprowadza do zapoznania się z kosztorysowaniem robót budowlanych oraz planowaniem i zarządzaniem projektów. Dowiedzą się …
Szkolenia Ms Project
 • Kurs: Planowanie i zarządzanie projektami z programem MS Project
  Szkolenie ma na celu wyposażenie jego uczestników w wiedzę z zakresu zarządzania projektami z praktycznym wykorzystaniem programu MS Project. Osoby biorące udział w szkoleniu poznają określone zagadnienia z teorii zarządzania projektami, stanowiące podstawę efektywnego posługiwania się …
 • Szkolenie: MS Project - Harmonogramowanie i realizacja projektu
  Celem szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu planowania projektu oraz jego realizacji. Harmonogramowanie projektów, a następnie kontrola przebiegu jego realizacji, ma kluczowy wpływ na efekt końcowy projektu zakończony sukcesem. Dlatego też wiedza związana z …
 • Szkolenie: Planowanie projektów, tworzenie harmonogramów
  Celem szkolenia jest nabycie umiejętności sprawnego i szybkiego tworzenia harmonogramu w programie MS Project. Uczestnicy szkolenia posiądą umiejętność praktycznego tworzenia planu projektu, który będzie określał ramy czasowe wykonania poszczególnych zadań oraz pokaże datę …
Szkolenia Power Point
 • Kurs: Tworzenie prezentacji multimedialnych w programie Power Point
  Szkolenie wyposaża jego uczestników w umiejętności sprawnego tworzenia prezentacji multimedialnych z zastosowaniem najnowszych efektów, możliwych do uzyskania w programie Power Point. Uczestnicy szkolenia poznają zasady opracowywania prezentacji, zarówno mało skomplikowanych, jak też …
 • Kurs: Prezentacje - Power Point w praktyce

  Celem szkolenia jest pozyskanie umiejętności sprawnego i szybkiego tworzenia prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem programu Power Point. Uczestnicy poznają metody tworzenia prezentacji na slajdach, wykorzystując cały potencjał programu. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chciałyby w krótkim czasie opanować sztukę tworzenia efektownych prezentacji.

Kurs OpenOffice
 • Kurs: Obsługa arkusza kalkulacyjnego OpenOffice Calc dla zaawansowanych
  Uczestnicy szkolenia mają okazję zapoznać się z teoretycznymi podstawami funkcjonowania programu oraz nauczyć się praktycznej znajomości wykorzystywania go w codziennej pracy. Szczególną uwagę zwracamy na możliwości programu polegające na wstawianiu wykresów, tworzeniu bardziej …
 • Kurs: Obsługa arkusza kalkulacyjnego Calc - podstawy
  Kurs adresowany jest do osób pragnących poznać arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc w stopniu umożliwiającym swobodne posługiwanie się nim w celach zawodowych. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się ze strukturą dokumentów Calca, przygotowaną do tworzenia wszelkiego typu …
 • Kurs: Obsługa edytora tekstu OpenOffice Writer
  Writer to edytor tekstu wchodzący w skład darmowego oprogramowania OpenOffice. Szkolenie wprowadza uczestnika w zagadnienia związane z wykorzystaniem edytora tekstu w codziennej pracy. Kurs przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą efektywnie wykorzystywać w pracy biurowej program …
Szkolenia z Linuxa
 • Kurs: Obsługa systemu operacyjnego LINUX
  Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych poznaniem systemu LINUX. Pozwala uzyskać ogólną wiedzę umożliwiającą swobodne korzystanie z systemu operacyjnego Linux. Od zgłaszających się oczekujemy ogólnej znajomości komputera, obycia z klawiaturą, znajomości podstawowych …
Szkolenia AutoCad
 • Kurs: AutoCAD - podstawy obsługi programu
  Celem szkolenia jest wprowadzenie kursantów w zagadnienia związane z wykorzystaniem programu AutoCAD w rysowaniu i projektowaniu rysunków 2D, a także zapoznanie uczestników ze sposobami wykorzystania i edytowania szablonów rysunkowych oraz tworzeniem i edycją rysunków płaskich. Po …
Szkolenia Word
 • Kurs: Obsługa edytora tekstu Word - poziom P1
  Celem kursu jest opanowanie sprawnej edycji tekstu w programie MS Word. Szkolenie ma także na celu naukę tworzenia nowych dokumentów tekstowych, poczynając od prostych do bardziej złożonych, a także dokonywania zmian w już istniejących dokumentach za pomocą funkcji dostępnych w …
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • Kurs: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji
  Szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikom kompendium wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, przydatne w efektywnym, praktycznym rozwiązywaniu problemów kadrowych przedsiębiorstwa. Przygotowuje do skutecznego radzenia sobie z newralgicznymi sytuacjami decyzyjnymi w …
Szkolenia mobbing
 • Szkolenie antymobbingowe dla pracowników
  Od 1 stycznia 2004 r. pracodawcy mają obowiązek przeciwdziałania mobbingowi zgodnie ze znowelizowanym Kodeksem Pracy. Ponieważ pracownicy zyskali prawne możliwości ochrony przed mobbingiem, organizujemy szkolenia z zakresu problematyki antymobbingowej. Szkolenie ma na celu zapoznanie …
 • Przeciwdziałanie mobbingowi w organizacji - szkolenie dla kadry kierowniczej
  Od 1 stycznia 2004 r. Znowelizowany Kodeks Pracy nakłada na pracodawcę obowiązek ochrony miejsca pracy i pracowników przed pojawieniem się zjawiska mobbingu. Wychodząc na przeciw wymogom ustawowym organizujemy szkolenia z zakresu diagnozowania mobbingu oraz kształtowania profilaktyki i …
Szkolenia Access
 • Kurs: Praca z bazami danych w programie Access
  Szkolenie ma na celu wprowadzanie uczestników w zagadnienia związane z bazami danych w programie Access oraz zdobycie przez nich umiejętności sprawnej obsługi tego programu w codziennej pracy. Podczas kursu osoby szkolone uczą się tworzenia tabel, kwerend, a także formularzy. Tabele …