☰Zobacz

Szkolenia zamknięte

Szkolenia zamknięte, dla określonej liczby osóbSzkolenia zamknięte realizowane są wyłącznie na zlecenie firm i instytucji. Odbywają się w siedzibie firmy AkKom, w siedzibie Klienta lub w dowolnie wybranej przez Niego lokalizacji na terenie Kraju bądź poza jego granicami.

Dysponujemy przenośnym zapleczem sprzętowym (laptopy), które może zostać udostępnione Klientowi na jego życzenie, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

Szkolenia tego typu mogą być prowadzone w formie warsztatów komputerowych powiązanych z elementami wykładu albo w formie wykładów powiązanych z częścią ćwiczeniową. Forma prowadzenia zajęć jest uzależniana od wymogów Klienta oraz tematyki szkolenia.

Programy szkoleń zamkniętych są modyfikowane, przez specjalistów firmy Akkom, odpowiednio do preferencji instytucji zlecających szkolenie.

Termin szkolenia dostosowywany jest do możliwości czasowych Klienta, natomiast czas trwania szkolenia może ulec niewielkiej zmianie w zależności od Państwa potrzeb.

Cena szkolenia zamkniętego ustalana jest indywidualnie dla każdego Klienta.

Szkolenia takie realizowane są dla grup liczących minimum 4 osoby.

W czasie szkolenia, podczas 15-minutowych przerw przewidziany jest poczęstunek kawowy.

Firma AkKom zapewnia obszerne materiały szkoleniowe w różnych formach. Obejmują one m.in. zestawy ćwiczeń pozwalające na bieżąco utrwalać przekazywaną podczas zajęć wiedzę. Ich autorami są wykładowcy Akademii Komputerowej AkKom.

Usługa szkoleniowa obejmuje również dokonanie diagnozy stopnia zaawansowania i wiedzy kursantów, w stosunku do zakresu i tematyki zamówionego szkolenia.

Osoby szkolone wypełniają, opracowane przez specjalistów firmy AkKom, ankiety ewaluacyjne, dokonując tym samym oceny przebytego szkolenia. Na podstawie otrzymanych wyników badań ankietowych sporządzane są raporty dotyczące jakości naszych szkoleń. Na życzenie Klientów mogą być one Im udostępniane za dodatkową opłatą.

Potwierdzeniem uczestnictwa w kursie oraz nabycia określonych umiejętności jest wydawany przez firmę AkKom certyfikat. Na życzenie klientów sporządzana jest również jego kopia, z przeznaczeniem do umieszczania jej w aktach osobowych przeszkolonego pracownika.

W okresie do 3 miesięcy po zakończeniu szkolenia każdy z jego uczestników ma możliwość kontaktu z wykładowcami, w celu uzyskania bezpłatnej konsultacji. Może mieć ona miejsce bezpośrednio w siedzibie naszej firmy po uprzednich ustaleniach co do jej czasu, terminu i formy. Kontakt z wykładowcami można również nawiązać w formie elektronicznej bądź telefonicznej pod numerem: 071 79-67-360.

Procedura zapisów na szkolenia zamknięte obejmuje:

  • przesłanie przez Klienta zapytania ofertowego,
  • ustalenie harmonogramu i warunków przeprowadzenia szkolenia,
  • ustalenie liczby uczestników szkolenia oraz terminu i czasu jego trwania,
  • przesłanie Klientowi dokumentów zatwierdzających szkolenie.

W celu złożenia zapytania ofertowego prosimy o kontakt z naszą firmą pod numerem telefonu 071 79-67-360 lub kontakt e-mailowy: biuro@akkom.net.pl.

Mogą Państwo skorzystać także z poniższego formularza kontaktowego

Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Adres email
Telefon np. 071 123-45-67
Treść wiadomości
• oznacza pola wymagane