☰Zobacz

Szkolenia otwarte

Forma szkoleń otwartych – otwarte drzwi dla wszystkich chcących się szkolićSzkolenia otwarte przeznaczone są zarówno dla Firm, jak i Klientów indywidualnych. Odbywają się w siedzibie firmy AkKom.

Prowadzone są w formie warsztatów komputerowych oraz wykładów, w zależności od tematyki szkolenia. Programy szkoleń otwartych przygotowanych przez firmę AkKom mają z góry ustaloną formułę oraz różne poziomy zaawansowania.

Szkolenia otwarte mają ściśle określone terminy ogłaszane na stronie o szkoleniach.

Liczba kursantów w grupie szkoleniowej obejmuje od 4 do 10 osób, co zapewnia zindywidualizowany tryb prowadzenia szkolenia.

Zajęcia odbywają się zarówno w dni powszednie jak i w weekendy, w godzinach od 8:30 do 15:30. Podczas szkolenia przewidziane są przerwy 15 minutowe, podczas których proponuje się Państwu poczęstunek kawowy.

Kursanci otrzymują pakiet materiałów szkoleniowych, stanowiących niezbędną pomoc dydaktyczną dla utrwalenia zdobytych na kursie umiejętności.

Firma AkKom wydaje osobom przeszkolonym certyfikaty uczestnictwa w kursie.

Uczestnicy kursu proszeni są o dokonanie oceny przebytego szkolenia, poprzez wypełnienie opracowanej przez firmę AkKom ankiety ewaluacyjnej. Dzięki temu przyczyniają się Państwo do ciągłego udoskonalania jakości naszych usług szkoleniowych.

Każdy uczestnik szkolenia, w okresie do 3 miesięcy po jego zakończeniu, może skontaktować się z wykładowcami firmy AkKom w celu uzyskania darmowej konsultacji. Kontakt może nastąpić drogą elektroniczną, telefoniczną lub bezpośrednio w siedzibie firmy, po uprzednim ustaleniu szczegółów.

Jest kilka możliwości zapisania się na nasze szkolenia. Mogą Państwo wykorzystać drogę internetową przez wypełnienie e-formularza na naszej stronie w dziale szkoleń. Mogą Państwo również pobrać formularz zgłoszeniowy w formie pdf i następnie wysłać go na numer faxu: 071 79-67-361. Kolejna możliwość to wysłanie e-maila ze zgłoszeniem swojego uczestnictwa w szkoleniu na adres: biuro@akkom.net.pl. Zapraszamy także do odwiedzenia siedziby naszej firmy, gdzie mogą Państwo bezpośrednio dokonać zgłoszenia.

W przypadku wątpliwości co do wyboru rodzaju kursu i/lub jego poziomu zaawansowania, chętnie służymy Państwu pomocą, drogą e-mailową lub telefonicznie pod numerem: 071 79-67-360.

Każda osoba, która zgłosiła chęć uczestnictwa w naszych szkoleniach, otrzymuje potwierdzenie przyjęcia, które zawiera jednocześnie najważniejsze informacje dotyczące kursu.

O nowych terminach szkoleń chętnie poinformujemy Państwa także drogą elektroniczną. W tym celu należy zapisać się do naszego newslettera.