Obszary działalności firmy: Centrum Antymobbingowe AkKom

Centrum Antymobbingowe AkKom

Usługi w Centrum Antymobbingowym

Celem działalności Centrum Antymobbingowego prowadzonego przez naszą firmę jest dostarczanie usług, które pozwolą Państwu przeciwdziałać mobbingowi w swoim miejscu pracy oraz na niwie prywatnej.

Dzięki szkoleniom antymobbingowym organizowanym przez nasze Centrum, zapoznajemy Klientów z problematyką mobbingu, umożliwiając im szybką diagnozę zagrożenia mobbingiem oraz skuteczną interwencję w celu nie dopuszczenia do rozwoju mobbingu w firmie Klienta.

Centrum Antymobbingowe zajmuje się:

Szkolenia w Centrum Antymobbingowym

W ramach centrum Antymobbingowego prowadzone są także następujące szkolenia:

Forma szkoleń

Centrum Antymobbingowe może prowadzić szkolenia w formie:

 • otwartej – szkolenia przeznaczone dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką mobbingu; odbywają się w siedzibie naszej firmy w określonych terminach.
 • „szytej na miarę” - szkolenia zamknięte, dedykowane danej firmie z uwzględnieniem jej specyfiki pracy, oczekiwań i potrzeb szkoleniowych.

Forma szkoleń „szytych na miarę” zakłada wcześniejszy kontakt z Klientem i maksymalne dostosowanie planu szkolenia do jego potrzeb.

Plan i ramy organizacyjne szkolenia mogą podlegać modyfikacjom w następujących obszarach:

 • w zakresie merytorycznym:
  • włączenie specyficznych dla profilu firmy Klienta zagadnień,
  • ustalenie grupy docelowej odbiorców szkolenia – kardy kierownicze czy pracownicy,
 • w zakresie organizacyjnym:
  • wybór formy szkolenia – wykład, warsztaty, prezentacja multimedialna,
  • wybór czasu, miejsca i daty szkolenia.

Szkolenia w zależności od ich formy odbywają się:

 • w salach szkoleniowych naszego Centrum Antymobbingowego we Wrocławiu,
 • w siedzibie firmy Klienta,
 • w dowolnie wskazanym przez Klienta miejscu w kraju lub za granicą.

Grupy szkolone w zależności od rodzaju szkolenia mogą liczyć od kilku do kilkudziesięciu osób. Mogą mieć formę:

 • wykładu obejmującego całość omawianych na szkoleniu zagadnień,
 • wykładu połączonego z warsztatami (ćwiczenia w grupach, case study),
 • wykładu połączonego z prezentacją multimedialną,
 • krótkiej prelekcji wprowadzającej w problematykę mobbingu.

Szkolenia antymobbingowe, w zależności od celów szkolenia, mogą trwać od jednej do kilkunastu godzin.

Dla dużych grup pracowników możemy zorganizować krótkie, 1- lub 3-godzinne szkolenia w postaci wykładu wprowadzającego do problematyki mobbingu.

Szkolenia przewidziane dla kadr kierowniczych, ze względu na specyficzną funkcję personelu zarządzającego w przeciwdziałaniu mobbingu, powinny trwać przynajmniej 8 godzin i obejmować część wykładową oraz warsztatową.

Certyfikaty

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymuje imienny certyfikat, będący potwierdzeniem ukończenia kursu oraz zdobycia odpowiednich kwalifikacji. W przypadku szkoleń przeprowadzanych dla dużych grup pracowników wystawiamy certyfikat dla firm z adnotacją o tematyce szkolenia.

Certyfikaty są wydawane na podstawie wpisu do Ewidencji Instytucji Szkoleniowych (nr. 2.02/00022/2006).

Materiały szkoleniowe

Każda z osób uczestniczących w szkoleniu w zależności od tematyki szkolenia otrzymuje szereg materiałów dydaktycznych, które są przekazywane w formie:

 • skryptów opracowanych przez naszych specjalistów, które zawierają omówienie zagadnień szkoleniowych,
 • ćwiczeń w formie case study,
 • materiałów informacyjnych.

Wykładowcy

Nasi trenerzy to osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych, posiadające również kilkuletni staż trenerski i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.

Zatrudniani przez nas specjaliści posiadają również odpowiednie kompetencje, pozwalające im na przeprowadzenie diagnozy sytuacji mobbingowej w firmie Klienta, a także świadczenie usług doradczych.