Kurs: Excel dla zaawansowanych - poziom p2

Szkolenie excel zaawansowane: wykresy i tabele przestawne Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu zaawansowanego wykorzystania aplikacji Excel, która umożliwi zwiększenie ergonomii pracy z arkuszem Excela oraz rozwiąże problemy spotykane podczas codziennej pracy zawodowej.

Na szkoleniu omawiane są zaawansowane funkcje arkusza kalkulacyjnego, które pozwolą biegle analizować dane za pomocą narzędzi Ms Excel.

Na szkoleniu z Excela zaawansowanego poznasz m.in. w jaki sposób:

 • efektywnie przyspieszyć pracę z Excelem wykorzystując zaawansowane narzędzia i funkcje,
 • zastosować skróty klawiaturowe oraz wykorzystać „sztuczki i triki” Excela,
 • porównać tabele, szybko przenieść dane z tabeli do tabeli za pomocą funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO czy INDEKS i PODAJ.POZYCJĘ,
 • stworzyć zestawienie, podsumowanie i analizę danych z pomocą TABELI PRZESTAWNEJ,
 • tworzyć funkcje zagnieżdżone, tak aby uzyskać jak najlepsze efekty w obliczeniach,
 • wykorzystać formatowanie warunkowe do automatycznego zaznaczania całych wierszy arkusza, zaznaczać błędy na określony kolor, czy stworzyć automatyczne formatowanie danych,
 • tworzyć proste makropolecenia, a tym samym zautomatyzować żmudnie wykonywane czynności,
 • prezentować dane za pomocą zaawansowanych wykresów,
 • szybko i sprawnie łączyć dane z kilku arkuszy czy dokumentów za pomocą narzędzi i funkcji Excela,
 • szybko i sprawnie poprawiać błędy importowania danych np. z programu SAP.

Szkolenie excel zaawansowane: funkcje logiczne, funkcja jeżeliNa szkoleniu z tego poziomu dużą uwagę przywiązujemy do obliczeń za pomocą funkcji logicznych (JEŻELI), zagnieżdżonych w innych funkcjach. Szereg funkcji tekstowych, funkcji daty czy funkcji liczących (SUMA.JEŻELI, LICZ.JEŻELI, SUMA.WARUNKÓW), które są prezentowane na praktycznych przykładach, daje uczestnikom szeroki wachlarz możliwości sprawnego posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym Excel.

Szkolenie excel zaawansowane: funkcje wyszukiwaniaDużą część szkolenia zajmuje także wprowadzenie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO oraz INDEKS i PODAJ.POZYCJĘ, które umożliwiają porównywanie tabel, szybkie przenoszenie wyników z tabeli do tabeli lub konsolidację danych.

Omawia się także warunki stosowania funkcji tablicowych i kwestię odróżniania ich od zwykłych formuł.

Szkolenie excel zaawansowane: tabela przestawnaWażnym elementem szkolenia są także TABELE PRZESTAWNE. Dzięki praktycznym ćwiczeniom kursanci poznają metody tworzenia tabeli przestawnej oraz sposoby posługiwania się nią w celu szybkiego stworzenia zestawienia danych czy analizy danych.

Szkolenie excel zaawansowane: proste makraUczestnicy szkolenia zdobywają również praktyczne umiejętności, w jaki sposób tworzyć i wykorzystać proste makropolecenia w celu przyśpieszenia wykonywania powtarzających się czynności.

Szkolenie excel zaawansowane: konsolidacjaDuży nacisk kładziemy także na konsolidację danych, połączenia danych pomiędzy arkuszami i plikami (skoroszytami Excela), także na importowanie danych do Excela i sposoby przygotowywania i „naprawiania błędów” powstałych w wyniku pobierania danych z innych dokumentów czy programów.

Excel sztuczki i trikiMocną stroną szkolenia są także „triki i sztuczki” pokazywane przez trenerów na szkoleniu, jak również szereg skrótów klawiaturowych, które kursanci poznają na szkoleniu i wykorzystują podczas pracy na arkuszu kalkulacyjnym Excel.

Kurs przeznaczony jest dla osób już wykorzystujących w pracy arkusze kalkulacyjne Ms Excel, jak również dla tych, które chciałyby pogłębić i rozszerzyć swoją znajomość programu.

Szkolenie excel: ćwiczenia praktyczneWszystkie wykonywane przez kursantów ćwiczenia mają praktyczny wymiar. Zostały przygotowane z myślą o usprawnieniu pracy naszych kursantów.


Materiały szkoleniowe

Kursanci otrzymują materiały szkoleniowe w formie:

 • Skryptu zawierającego opis narzędzi i funkcji omawianych podczas szkolenia,
 • Skryptu ćwiczeniowego, który zawiera opis metod i rozwiązań „krok po kroku" wszystkich ćwiczeń praktycznych przerabianych na szkoleniu,
 • Ćwiczeń praktycznych z Excela.

Każde z ćwiczeń wykonywanych na szkoleniu jest przesyłane do kursantów drogą e-mailową. Ćwiczenia przesyłane do kursantów zawierają także rozwiązania pokazywane i przerabiane na szkoleniu.

Opieka poszkoleniowa

Konsultacje z excela po zakończeniu szkoleniaKażdemu uczestnikowi zapewniamy także opiekę poszkoleniową. W okresie do 12 miesięcy od ukończenia szkolenia kursanci mogą kontaktować się z wykładowcą w celu zasięgnięcia porady konsultacyjnej. Kontakt z wykładowcą może nastąpić drogą e-mailową lub telefoniczną. Uczestnicy szkolenia mogą także umówić się na wizytę z trenerem w siedzibie naszej firmy.

Dostosujemy szkolenie do Twoich potrzeb!

Ćwiczenia praktyczne dostosowane do potrzeb klienta i jego codziennej pracyOsoby, które zgłosiły swoje uczestnictwo, mogą przed szkoleniem przysłać na adres e-mail wykładowcy lub biura Akademii Komputerowej, pliki z Excela (dotyczące np. ich pracy), które chcieliby przerabiać w formie ćwiczeń. Trener przygotowuje wtedy ćwiczenia praktyczne oparte na specyficznych potrzebach kursantów, które pokazują różne sposoby rozwiązań z użyciem narzędzi i funkcji Excela.

Zdiagnozuj Swój poziom wiedzy z Excela

Szkolenie excel zaawansowane: test i analizaAby pomóc w wyborze szkolenia najbardziej dostosowanego do Waszych potrzeb wprowadziliśmy test, który pokaże, na jaki poziom szkolenia z Excela powinieneś(aś) się zapisać.

Test sprawdza nie tylko poziom wiedzy z Excela, ale także bardzo dokładnie wskazuje jakie umiejętności (funkcje, narzędzia) Excela są potrzebne do szybkiego wykonywania przez Ciebie konkretnych zadań podczas codziennej pracy z arkuszami kalkulacyjnymi.

Każda osoba, która wypełni test dostaje w odpowiedzi pełną analizę swoich umiejętności oraz diagnozę tych umiejętności, które powinna posiadać do wykonywania efektywnej pracy w Excelu.

Aby otrzymać test skontaktuj się z nami na adres e-mail: szkolenia@akkom.net.pl lub zadzwoń do nas.

Organizacja danych w arkuszach Excela

 • Organizacja zbiorów danych z wykorzystaniem obiektu Tabela
 • Praca z danymi przekształconymi na Tabelę

  Zmiana zakresu danych, automatyczne kopiowanie formuł w Tabeli, tworzenie funkcji w Tabelach

 • Tworzenie automatycznych serii danych

  Tworzenie numerów seryjnych, dat z pominięciem weekendów, tworzenie własnych serii danych w celu zautomatyzowania wpisywania powtarzających się danych

 • Modyfikacja i poprawa danych liczbowych i tekstowych z wykorzystaniem narzędzia Wypełnianie błyskawiczne

  Rozdzielanie i łączenie testów, wyodrębnianie tylko części tekstów, wyodrębnianie tylko cyfr z tekstu, zamiana kolejności wyrazów

Narzędzia Excela niezbędne w codziennej pracy

 • Metody pracy na kilku arkuszach łącznie w celu przyśpieszenia wykonywania powtarzających się czynności
 • Szybkie grupowanie kolumn i wierszy
 • Wykorzystanie skrótów klawiaturowych Excela niezbędnych do nawigacji po zbiorach danych
 • Zaawansowane metody zaznaczania i selekcji danych z wykorzystaniem opcji „Przejdź specjalnie”

  Metody automatycznego zaznaczania i uzupełniania pustych komórek w zbiorach danych z wykorzystaniem narzędzia „Przejdź do - specjalnie”

 • Zaawansowane wykorzystanie narzędzia „Wklej specjalnie”

  Wykorzystanie narzędzia do: transpozycji danych, operacji arytmetycznych (dodaj, pomnóż) oraz do zmiany tekstu na liczbę - opcja niezbędna przy pracy ze zbiorami danych pobieranych z innych programów

 • Śledzenie zależności i poprzedników w formułach (śledzenie formuł)

Tabele przestawne i wykresy przestawne

 • Tworzenie tabel przestawnych

  Przygotowanie danych, wyjaśnienie błędów związanych z danymi, tworzenie tabeli przestawnej, wyjaśnienie elementów i metody obsługi tabeli przestawnej

 • Praca z tabelą przestawną

  Praktyczne przykłady wykorzystania tabeli przestawnej do tworzenia raportów i analiz (ćwiczenia na danych sprzedażowych, księgowych, finansowych, produkcyjnych). Posługiwanie się elementami tabeli przestawnej, poruszanie się po tabeli przestawnej. Odświeżanie danych. Sortowanie danych

 • Tworzenie raportu

  Dodawanie danych do pola wierszy, dodawanie danych do pola kolumn, dodawanie danych do pola danych (wartości), dodawanie danych do pola filtru

 • Zmiana funkcji podsumowujących: suma, średnia, minimum, maximum
 • Grupowanie danych w tabeli przestawnej

  Tworzenie obliczeń z grup danych na podstawie dat (np. tworzenie sum miesięcy, lat i kwartałów z dat), obliczenia po danych liczbowych (przedziały), grupowanie danych tekstowych

 • Filtrowanie danych w tabeli przestawnej także z użyciem fragmentatorów

  Metody i sposoby filtrowania danych zgromadzonych w tabeli przestawnej, wykorzystanie fragmentatorów do równoczesnego filtrowania wielu raportów tabel przestawnych, wielokrotne filtrowanie danych w tabelach przestawnych

 • Obliczenia na raporcie tabeli przestawnej

  Przedstawienie wyników tabeli przestawnej jako udziału procentowego: procent kolumn i procent wierszy, obliczanie wartości narastająco, obliczanie różnicy

 • Tworzenie własnych formuł w tabeli przestawnej

  Zastosowanie pól i elementów obliczeniowych do tworzenia własnych formuł w tabeli przestawnej

 • Formatowanie tabeli przestawnej

  Zmiana wyglądu tabeli, zmiana układu tabeli przestawnej (konspektowy, tabelaryczny, kompaktowy), pokazywanie sum częściowych, powtarzanie etykiet wierszy (elementów) tabeli

 • Wykorzystanie opcji tabel przestawnych

  Pokazywanie szczegółów – przenoszenie danych spełniających określone warunki do nowych arkuszy, tworzenie wielu stron raportu, w tym tworzenie wielu nowych arkuszy o określonych nazwach

 • Wykresy przestawne

  Automatyczne przechodzenie z tabeli przestawnej do wykresu przestawnego, automatyczne tworzenie wykresów przestawnych, zmiana funkcji wykresów przestawnych, formatowanie wykresów przestawnych

 • Tworzenie pulpitu menedżera za pomocą tabeli przestawnej

  Wykorzystanie macierzy danych, wykresów i fragmentatorów do tworzenia dashboardów z wieli połączonych raportów tabel przestawnych

 • Tworzenie raportu tabeli przestawnej z wykorzystaniem POWER PIVOT

  Pobieranie danych zewnętrznych (pliki tekstowe, .xlsx, bazy danych), łączenie i konsolidacja danych zewnętrznych, tworzenie raportu na podstawie danych zgromadzonych w wielu tabelach

Obliczenia - Praca z formułami i funkcjami Excela

 • Odwołania bezwzględne (blokowanie komórek) i ich zaawansowane zastosowanie
 • Funkcje logiczne: JEŻELI, LUB, ORAZ

  Zagnieżdżanie funkcji logicznych w celu określenia różnych warunków obliczania danych

 • Funkcje liczące: SUMA.JEŻELI, LICZ.JEŻELI, SUMA.WARUNKÓW, LICZ.WARUNKI

  Sumowanie danych z wykorzystaniem jednego i kilku kryteriów, sumowanie danych liczbowych po kryteriach tekstowych np. po pierwszej literze danego wyrazu lub części tekstu. Zliczanie ilości danych po kilku kryteriach.

 • Funkcje porównywania i wyszukiwania danych w tabelach: WYSZUKAJ.PIONOWO, WYSZUKAJ.POZIOMO, INDEKS i PODAJ.POZYCJĘ

  Zagnieżdżanie funkcji porównywania w innych funkcjach. Porównywanie dwóch tabel. Metody uzupełniania danych pomiędzy tabelami z wykorzystaniem funkcji porównania. Porównywanie tabel po wierszach i po kolumnach z wykorzystaniem funkcji INDEKS i PODAJ POZYCJĘ. Połączenie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO z funkcją JEŻELI.BŁĄD i CZY.BŁĄD, w celu eliminacji błędów

 • Funkcje daty i czasu: DZIŚ, DATA.RÓŻNICA, DATA, DZIEŃ, MIESIĄC, ROK, WEEKNUM, DNI.ROBOCZE,CZAS

  Wykorzystanie zagnieżdżeń funkcji daty do odejmowania miesięcy i lat. Przekształcanie daty w formie tekstowej na datę w celu dokonania obliczeń. Obliczanie numeru tygodnia roku, obliczanie dni roboczych między datami, obliczanie dokładnej ilości miesięcy i lat między datami.

 • Funkcje tekstowe: LEWY, PRAWY, ZNAJDŹ, FRAGMENT TEKSTU, USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY, TEKST, PODSTAW, LITERY.WIELKIE, Z.WIELKIEJ.LITERY, DŁ

  Łączenie i dzielenie tekstów, szybka zmiana wielkości liter, usuwanie zbędnych odstępów (zbędnych spacji), zamiana tekstu na liczbę, zamiana znaków w tekście, oddzielanie tekstów w celu ich wykorzystania w innych funkcjach

 • Zastosowanie funkcji CZY.BŁĄD, JEŻELI.BŁĄD, CZY.TEKST, CZY.LICZBA do wykrywania i eliminowania błędów
 • Tworzenie i praca z funkcjami zagnieżdżonymi w innych funkcjach

Obliczenia za pomocą funkcji tablicowych

 • Tworzenie funkcji tablicowych działających na dużych zbiorach danych

  Wstawianie funkcji z użyciem (CTRL+SHIFT+ENTER), wykorzystanie funkcji tablicowych w celu eliminacji zbędnych obliczeń, zagnieżdżanie funkcji w innych funkcjach z wykorzystaniem obliczeń tablicowych

Zarządzanie arkuszami i skoroszytami

 • Wykorzystanie narzędzia konsoliduj do tworzenia połączeń z danych znajdujących się w różnych plikach i skoroszytach

  Wykorzystanie dwóch możliwości konsolidacji: według nagłówków kolumn lub według wierszy z pierwszej kolumny tabeli, pobieranie danych z różnych plików Excela z wykorzystaniem SUMY, ŚREDNIEJ i LICZNIKA, konsolidacja danych uwzględniająca wyświetlanie danych pochodzących z innych arkuszy i skoroszytów

 • Tworzenie obliczeń z danych znajdujących się w innych arkuszach i skoroszytach
 • Łączenie arkuszy za pomocą funkcji

  Konsolidacja danych z różnych arkuszy i plików z wykorzystaniem funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO

 • Praca z nazwami arkusza
  • Nazywanie komórek i zakresów

   Nadawanie nazw zakresom, zmiana zakresu widoczności nazwy, obsługa menadżera nazw, usuwanie oraz korygowanie nazw

  • Praca na funkcjach z wykorzystaniem nazw (odwołania do nazw)

   Zastosowanie nazw w obliczeniach z wykorzystaniem funkcji SUMA, ŚREDNIA, WYSZUKAJ.PIONOWO. Obliczanie danych poprzez nazwę pobieranych z innych arkuszy, wykorzystanie skrótu klawiaturowego F3 do wywoływania nazw

 • Łączenie skoroszytów i praca na różnych skoroszytach

Sortowanie i filtrowanie danych

 • Zaawansowane sortowanie

  Sortowanie danych po kilku kategoriach, sortowanie danych od lewej do prawej (po wierszach)

 • Zaawansowane filtrowanie

  Filtrowanie złożone, metody wykorzystywania filtrów zaawansowanych, tworzenie wartości unikatowych z pomocą filtrowania zaawansowanego w Excelu 2003

Poprawność danych

 • Ograniczanie błędów wprowadzania danych z wykorzystaniem poprawności danych

  Sposoby ograniczenia wpisywania danych z użyciem opcji liczb, dat i długości tekstu, praktyczne przykłady użycia POPRAWNOŚCI DANYCH do ograniczenia ilości błędów w danych wpisywanych do arkusza

 • Pola list rozwijanych
  • Tworzenie list rozwijanych

   Listy rozwijane oparte na danych pochodzących z jednego arkusza, wykorzystanie list rozwijanych do ograniczenia błędów wprowadzania danych, wprowadzanie komunikatów wejściowych i alertów o błędach

  • Pobieranie danych do list z innych arkuszy

   Sposoby pobierania danych do list rozwijanych z innych arkuszy poprzez odwołania do nazwy, powiązania list rozwijanych z funkcjami

Tworzenie zaawansowanych wykresów

 • Wykres z wieloma seriami danych

  Poprawne przygotowanie danych do wykresów z zastosowaniem funkcji, modyfikacja zakresu danych w źródle danych wykresów

 • Tworzenie wykresów z dwoma osiami danych

  Przypisywanie drugiej osi do wykresu, zmiana danych na osi

 • Zaawansowane formatowanie wykresów

  Wstawianie elementów graficznych do wykresu np. loga firmy, umieszczanie własnych obiektów graficznych jako punktów wykresu, zmiana zakresu liczb na osiach

 • Tworzenie trendów danych na wykresie

Wymiana informacji pomiędzy różnymi programami i aplikacjami MS Office

 • Importowanie danych pochodzących ze źródeł zewnętrznych:
  • Pobieranie danych z plików tekstowych i innych aplikacji

   Opcje importu danych, zastosowanie i modyfikacje opcji narzędzia TEKST JAKO KOLUMNY w celu dokonania poprawnego importu danych pozbawionego błędów

  • Zastosowanie funkcji i narzędzi Excela w celu poprawy i likwidacji błędów powstających podczas importowania danych

   Zastosowanie funkcji tekstowych do „oczyszczania” i naprawy danych, sposoby zamiany liczb przechowywanych jako tekst na liczby w celu umożliwienia dokonania obliczeń na danych, oczyszczanie danych ze zbędnych znaków, zamiana kropki na przecinek, likwidacja zbędnych odstępów w danych, szybkie usuwanie pustych wierszy z danych

 • Dołączanie dokumentu z programu pakietu Office do skoroszytu Excela

  Wstawianie dokumentów np. Worda do arkuszy Excela i odwrotnie

 • Tworzenie hiperłączy

  Otwieranie dokumentów z poziomu arkusza Excel, tworzenie nawigacji po dokumencie z wykorzystaniem hiperłączy

 • Korespondencja seryjna

  Wykorzystanie danych z arkusza Excela do tworzenia seryjnej korespondencji w programie Word

Wykorzystanie narzędzia formatowanie warunkowe

Automatyczna zmiana wyglądu komórek, wierszy i kolumn arkusza ze względu na określone warunki

 • Formatowanie warunkowe z użyciem już zdefiniowanych reguł

  Formatowanie komórek z określonym tekstem, formatowanie dat, formatowanie liczb

 • Formaty warunkowe w postaci graficznej

  Tworzenie histogramów (paski danych), dodawanie graficznych ikon do danych, tworzenie skali kolorów

 • Formatowanie warunkowe dat z wykorzystaniem funkcji

  Zaznaczanie wierszy z datami, które są sobotami i niedzielami oraz dniami wolnymi, zaznaczanie terminów i dat, które już minęły

 • Automatyczna zmiana kolorów komórek i całych wierszy z wykorzystaniem formatowania warunkowego i prostych formuł

Zabezpieczenie dokumentu

 • Blokowanie dostępu do pliku za pomocą haseł
 • Ochrona arkuszy i skoroszytów

  Całkowite zablokowanie arkuszy przed możliwością edycji, blokowanie zawartości arkusza z możliwością dokonywania wpisów do wybranych komórek, zabezpieczanie formuł przed podglądem i przypadkową modyfikacją, ukrywanie arkuszy

Drukowanie arkuszy Excela

 • Zaawansowane funkcje drukowania i przygotowania do wydruku
 • Drukowanie nagłówka zbioru danych na każdej stronie

Proste makropolecenia

Automatyzacja często powtarzających się czynności w Excelu

 • Tworzenie makr za pomocą rejestratora

  Przypisywanie skrótu klawiaturowego do makra, tworzenie makr formatujących komórki i innych, zapisywanie makr w jednym skoroszycie i w obrębie całego programu Excel

 • Modyfikacja i usuwanie makr

  Wywoływanie stworzonych makr, usuwanie i wywoływanie makr, przeglądanie kodu makr – prosta edycja

 • Przypisywanie makr do przycisków

  Dodawanie makr do elementów graficznych (przycisków, obrazów, kształtów)

Osoby uczestniczące w szkoleniach z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel dla zaawansowanych - poziom P2 otrzymują certyfikaty. Certyfikat potwierdza uczestnictwo w szkoleniu zorganizowanym przez firmę Akademia Komputerowa AkKom oraz nabycie umiejętności z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel na poziomie zaawansowanym.

Wzór certyfikatu Excel - szkolenie dla zaawansowanych

Certyfikaty są wydawane na podstawie wpisu do Ewidencji Instytucji Szkoleniowych (nr 2.02/00022/2006).

Szkolenie excel zaawansowane: forma warsztatowa Szkolenie ma formę praktycznych ćwiczeń traktowanych jako warsztaty komputerowe, połączonych z częścią wykładową.

Każdy kursant ma do dyspozycji własne stanowisko komputerowe, na którym wykonuje ćwiczenia według wskazówek prowadzącego.

Trener w części wstępnej szkolenia przeprowadza wywiad z uczestnikami szkolenia w celu poznania ich preferencji i potrzeb szkoleniowych. Dzięki temu wykładowca może przerobić takie ćwiczenia, które mają praktyczny wymiar dla kursantów i rozwiązują ich problemy dotyczące obsługi programu czy wykorzystania poszczególnych jego funkcji.

Szkolenie jest prowadzone na programie Excel w wersji 2003, 2007 lub 2010.

Rzeczywisty czas wykorzystany na nabywanie praktycznych umiejętności obsługi Excela, podczas 2 dni szkoleniowych, obejmuje 18 godzin lekcyjnych. W trakcie kursu przewidziano 15-minutowe przerwy na kawę i poczęstunek.

Szkolenia z zaawansowanej obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel organizujemy w małych grupach ćwiczeniowych (do 10 osób).

Szkolenie excel szyte na miarę Akademia Komputerowa AkKom realizuje również szkolenia z obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel dla zaawansowanych w formie dedykowanej - „szytej na miarę” potrzeb i oczekiwań naszych Klientów.

W tym wypadku dostosowujemy się do Państwa zarówno w zakresie merytorycznym jak i technicznym. Dostosowujemy plan szkolenia oraz ćwiczenia szkoleniowe dokładnie pod oczekiwania i preferencje Klienta. Wykładowca zapoznaje się z zakresem Państwa pracy w Excelu i przygotowuje ćwiczenia praktyczne oparte na plikach wykorzystywanych w firmie Klienta. Dzięki takiemu zabiegowi wiedzę nabytą na szkoleniu kursanci mogą od razu, w sposób praktyczny, wykorzystać podczas pracy z arkuszami Excela w Państwa firmie.

Szkolenia tego typu organizujemy dla grup od 4 osób.

Aby dostosować także aspekty techniczne do Państwa preferencji, kursy mogą być prowadzone w naszych salach, w siedzibie Klienta, lub w preferowanej przez Klienta lokalizacji na terenie Polski lub poza jej granicami.

Dysponujemy przenośnym zapleczem szkoleniowym (laptopy), umożliwiającym dostosowanie się do preferencji Klienta, co do miejsca przeprowadzenia szkolenia.Najbliższe terminy

26-27.02.2018
15-16.03.2018
26-27.03.2018
09-10.04.2018
26-27.04.2018
Miejsce: Wrocław
Godziny: 8:30 - 15:30 każdego dnia
Czas trwania: 2 dni, 18 godzin lekcyjnych
Cena za osobę: 770,00 zł netto
947,10 zł brutto
Kontakt: +48 71 79-67-360 lub
+48 71 73-51-102