Szkolenia

  • Kurs: Podstawy kosztorysowania robót budowlanych
    Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu kosztorysowania robót budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych i innych. Szkolenie skierowane jest do osób, które dopiero zaczynają kosztorysować i chciałyby nauczyć się wykonywać kosztorysy. Szkolenie składa się z dwóch …
  • Szkolenie zapoznaje uczestników z podstawową obsługą aplikacji wspomagającej kosztorysowanie, od fundamentalnych czynności opisujących interfejs programu, poprzez wstawianie pozycji kosztorysowych i ich modyfikację do przygotowania kosztorysu do wydruku. Kurs podstawowy obejmuje tematy …
  • Kurs: Rodos - obsługa programu oraz informacje prawne
    Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z podstawową obsługą aplikacji wspomagającej kosztorysowanie. Od fundamentalnych czynności opisujących interfejs programu, poprzez wstawianie pozycji kosztorysowych i ich modyfikacji do przygotowania kosztorysu do wydruku. Kurs podstawowy obejmuje …
  • Wyceń, zaplanuj, rozlicz – zarządzanie inwestycjami budowlanymi Szkolenie ma na celu przygotowanie do gospodarowania kosztami i zasobami w inwestycjach budowlanych. Wprowadza do zapoznania się z kosztorysowaniem robót budowlanych oraz planowaniem i zarządzaniem projektów. Dowiedzą się …