☰Zobacz

Szkolenia

  • Kurs: Planowanie i zarządzanie projektami z programem MS Project
    Szkolenie ma na celu wyposażenie jego uczestników w wiedzę z zakresu zarządzania projektami z praktycznym wykorzystaniem programu MS Project. Osoby biorące udział w szkoleniu poznają określone zagadnienia z teorii zarządzania projektami, stanowiące podstawę efektywnego posługiwania się …
  • Szkolenie: MS Project - Harmonogramowanie i realizacja projektu
    Celem szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu planowania projektu oraz jego realizacji. Harmonogramowanie projektów, a następnie kontrola przebiegu jego realizacji, ma kluczowy wpływ na efekt końcowy projektu zakończony sukcesem. Dlatego też wiedza związana z …
  • Szkolenie: Planowanie projektów, tworzenie harmonogramów
    Celem szkolenia jest nabycie umiejętności sprawnego i szybkiego tworzenia harmonogramu w programie MS Project. Uczestnicy szkolenia posiądą umiejętność praktycznego tworzenia planu projektu, który będzie określał ramy czasowe wykonania poszczególnych zadań oraz pokaże datę …