☰Zobacz

Szkolenia

 • Kurs: Obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel dla średniozaawansowanych - poziom P1
  Celem szkolenia jest pozyskanie umiejętności sprawnego i szybkiego posługiwania się programem Ms Excel. Uczestnicy szkolenia poszerzą swoją wiedzę z zakresu wykorzystania funkcji, a także analizy na dużych zestawieniach danych. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób, które już …
 • Kurs: Excel dla zaawansowanych - poziom p2
  Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu zaawansowanego wykorzystania aplikacji Excel, która umożliwi zwiększenie ergonomii pracy z arkuszem Excela oraz rozwiąże problemy spotykane podczas codziennej pracy zawodowej. Na szkoleniu omawiane są zaawansowane funkcje arkusza …
 • Szkolenie to jest wstępem do pisania makr, czyli tak naprawdę wstępem do programowania. Dzięki niemu każdy z kursantów pozna zasady tworzenia i działania makr w arkuszu kalkulacyjnym Excel. W bardzo łagodny sposób, każdy z uczestników zostanie wprowadzony w środowisko VBA, po to, aby …
 • Kurs: Obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel - podstawy
  Celem szkolenia jest nabycie podstawowych umiejętności z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel, a także utrwalenie już posiadanej wiedzy. Uczestnicy szkolenia poznają podstawy Excela oraz zapoznają się z możliwościami praktycznego wykorzystania arkusza kalkulacyjnego w …
 • Kurs: Excel w biznesie i finansach
  Głównym celem szkolenia jest praktyczne wykorzystanie narzędzi excela w biznesie i finansach. W szczególności nauka prognozowania danych, przeprowadzania analiz i optymalizacji. Szkolenie kierowane jest do wszystkich tych osób, które wykorzystują, bądź chcą wykorzystywać zaawansowane funkcje i narzędzia Excela, tak aby zapewnić rzetelność danych finansowych w procesie raportowania i podejmowania decyzji.
 • Kurs: Excel dla zaawansowanych z podstawami tworzenia makr - VBA
  Celem szkolenia jest dostarczenie użytkownikom programu Excel wiedzy i umiejętności z zakresu zautomatyzowania czynności w arkuszu kalkulacyjnym z wykorzystaniem makr. Szkolenie jest adresowane do tych osób, które już sprawnie posługują się programem Excel i zamierzają poszerzyć …