☰Zobacz

Kurs: Praca z bazami danych w programie Access

Miejsce:
Wrocław
Czas trwania:
2 dni, 18 godzin lekcyjnych
Godziny:
8:30 - 15:30 każdego dnia
Opieka poszkoleniowa: 12 miesięcy
Przetestuj się
Cena za osobę:
910,00 zł netto 1119,30 zł brutto
Kontakt:
+48 71 79-67-360 lub 512 96 44 50

Najbliższe terminy

19-20.04.2018
14-15.05.2018
07-08.06.2018

Szkolenie: bazy danych w accessie, zarządzanie danymiSzkolenie ma na celu wprowadzanie uczestników w zagadnienia związane z bazami danych w programie Access oraz zdobycie przez nich umiejętności sprawnej obsługi tego programu w codziennej pracy.

Podczas kursu osoby szkolone uczą się tworzenia tabel, kwerend, a także formularzy.

Tabele określają strukturę bazy danych, formularze ułatwiają wprowadzanie całych rekordów do bazy, natomiast kwerendy umożliwiają analizę zestawu danych. Raporty z kolei pozwalają na publikowanie i przedstawianie wyników analizy danych.

Znajomość struktury baz danych w programie Access umożliwi szybką analizę dużych zestawień danych.

Szkolenie ma formę warsztatów komputerowych.

Uczestnikom szkolenia dostarczamy materiały szkoleniowe stanowiące niezbędną podstawę do opanowania programu Access. Składają się na nie:

 • Opracowany przez specjalistów firmy AkKom skrypt opisujący postawy teoretyczne i praktyczne programu Access,
 • Specjalnie ułożony zestaw ćwiczeń na programie Access, stanowiący niezbędne uzupełnienie skryptu.

Ponadto umożliwiamy uczestnikom naszych szkoleń bezpłatne konsultacje z wykładowcą w formie telefonicznej lub internetowej do trzech miesięcy od daty ukończenia przez nich szkolenia.

Wprowadzenie do pracy z bazami danych

 • Podstawowe pojęcia
 • Charakterystyka aplikacji MS Access
 • Okno w MS Access
 • Obiekty bazy danych

Menu i paski narzędzi

 • Obsługa menu
 • Sterowanie paskami narzędzi
 • Korzystanie z pomocy

Praca na istniejących bazach danych

 • Dodawanie rekordów do bazy danych
 • Zaznaczanie rekordów
 • Dostosowanie tabel (szerokość kolumn i wysokość wierszy), blokowanie i ukrywanie kolumn
 • Kopiowanie, usuwanie i przenoszenie danych
 • Posługiwanie się formularzami podstawowymi i podrzędnymi do wprowadzania danych
 • Wyszukiwanie rekordów, filtrowanie, sortowanie
 • Tworzenie etykiet adresowych i korespondencja seryjna

Tabele

 • Zasady nazewnictwa tabel
 • Praca z kreatorem tabel
 • Definiowanie pól
 • Modyfikacje projektu tabeli
 • Właściwości pól
 • Otwieranie, kopiowanie, zapisywanie, zmiana nazwy i usuwanie tabel
 • Arkusz danych tabeli - wprowadzanie i modyfikacja danych
 • Sortowanie danych
 • Praca z kluczami podstawowymi

Kwerendy

 • Zastosowanie kwerend
 • Kreator kwerend
 • Tworzenie i modyfikacja prostych kwerend

Formularze

 • Podstawowe wiadomości o formularzach
 • Kreator formularzy
 • Projektowanie prostych formularzy
 • Otwieranie, kopiowanie, zapisywanie i usuwanie formularzy
 • Wybrane właściwości formularzy
 • Wydruk

Raporty

 • Zastosowanie raportów
 • Kreator raportów
 • Tworzenie prostych raportów
 • Otwieranie, kopiowanie, zapisywanie i usuwanie raportów
 • Wydruki raportów

Osoby, które wzięły udział w szkoleniu "praca z bazami danych w programie Access" otrzymują certyfikat. Certyfikat potwierdza uczestnictwo w szkoleniu zorganizowanym przez firmę Akademia Komputerowa AkKom oraz nabycie wiedzy z zakresu obsługi programu Access.

Wzór certyfikatu - „Praca z bazami danych w programie Access”

Certyfikaty są wydawane na podstawie wpisu do Ewidencji Instytucji Szkoleniowych (nr. 2.02/00022/2006).

Forma szkolenia to warsztaty komputerowe obejmujące ćwiczenia praktyczne z obsługi programu Access.

Każdy uczestnik kursu je wykonuje na osobnym stanowisku komputerowym pod opieką prowadzącego szkolenie.

Formą wprowadzenia uczestników w funkcjonowanie programu Access jest krótki wykład stanowiący podstawę teoretyczną do wykonywania późniejszych ćwiczeń.

Na opanowanie pracy w programie Access przeznaczono 18 godzin lekcyjnych w ciągu 2 dni kursu. Przewidziano również przerwy kawowe oraz poczęstunek dla kursantów.

Dla zwiększenia efektywności przyswajania wiedzy o programie Access, jak również komfortu uczestników szkolenia zajęcia są prowadzone w małych grupach - do 10 osób.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów wprowadziliśmy także możliwość zrealizowania kursu jako szkolenie zamknięte lub dedykowane dla grup od 4 osób. Szkolenia w takich formach prowadzimy w naszej siedzibie, siedzibie Klienta lub w dowolnie wybranej przez Niego lokalizacji.

Jest to możliwe również dzięki posiadanemu przez firmę Akademia Komputerowa AkKom przenośnemu zapleczu szkoleniowemu (laptopy).

Sale szkoleniowe firmy AkKom

Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża