☰Zobacz

Kurs: Obsługa systemu operacyjnego LINUX

Obecnie brak terminów szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych poznaniem systemu LINUX. Pozwala uzyskać ogólną wiedzę umożliwiającą swobodne korzystanie z systemu operacyjnego Linux. Od zgłaszających się oczekujemy ogólnej znajomości komputera, obycia z klawiaturą, znajomości podstawowych pojęć, m.in. takich jak: plik, katalog (folder), program.

Po ukończeniu kursu użytkownik nabędzie praktyczne umiejętności korzystania z systemu LINUX za pomocą interfejsu tekstowego oraz graficznego. Dzięki temu będzie pracował wydajniej i efektywniej w trybie tekstowym i graficznym.

Kursanci otrzymują pakiet materiałów szkoleniowych zawierających:

 • Skrypt z zakresu graficznej i tekstowej obsługi systemu Linux,
 • Ćwiczenia praktyczne doskonalące umiejętności obsługi systemu, na płycie CD.

Oferta szkolenia obejmuje także możliwość, w okresie do 3 miesięcy po ukończeniu kursu, bezpłatnego konsultowania się ze specjalistami firmy AkKom. Konsultacje dotyczą interesujących kursantów kwestii związanych z obsługą systemu Linux.

Środowisko graficzne

Logowanie do systemu Linux

 • Sposoby wylogowania i zamknięcia systemu
 • Uprawnienia usera i roota
 • Środowiska XWindow: KDE,Gnome – omówienie
 • Pulpity i paski narzędziowe

Budowa systemu Linux – krótkie omówienie

 • Jądro systemu
 • Powłoka użytkownika - shell
 • Środowisko X-Window
 • Katalogi i pliki
 • Katalogi administratora i użytkownika

Przeglądarki internetowe: Konqueror, Mozilla

 • Przegląd dostępnych przeglądarek internetowych
 • Konfiguracja Mozilli Firefox

Programy internetowe i pocztowe

 • Programy pocztowe: KMail, Thunderbird Środowisko Evolution
 • Konfiguracja konta pocztowego
 • Obsługa własnego konta pocztowego

Programy do obsługi FTP i komunikatory

 • Programy do FTP
 • Komunikatory internetowe: Jabber, Kadu

Midnight Commander

 • Funkcje MC
 • Konfiguracja MC
 • MC jako menedżer plików
 • MC jako klient FTP

Programy biurowe – OpenOffice

 • Writter
 • Impress
 • Calc

Programy Graficzne

 • GIMP

Multimedia pod Linuksem

 • Odtwarzanie filmów
 • Programy do odtwarzanie płyt CD, mp3

Nagrywanie płyt CD-R/CD-RW

Drukowanie

Obsługa linuxa z wiersza poleceń

Konsola

 • Konsola użytkownika
 • XTerm
 • Przełączanie konsol wirtualnych

Podstawowe polecenia i ich opcje

 • Polecenia i parametry
 • Tworzenie i kasowanie plików i katalogów
 • Kopiowanie i przenoszenie plików i katalogów
 • Przenoszenie i zmiany nazw katalogów i plików
 • Logowanie się do systemu z wiersza poleceń
 • Poruszanie się po systemie plików
 • Uruchamianie programów
 • Korzystanie z manuali

Używanie dyskietek i CD-ROM-u

 • Pojecie montowania systemu plików w systemie Linux/Unix
 • Polecenia montujące system plików
 • Odmontowanie systemu plików

Polecenia wyszukujące pliki (find, grep)

 • Sortowanie danych w plików
 • Polecenia wyświetlające pliki
 • Potoki i przekierowania strumienia danych

Archiwizacja plików i katalogów

 • Tworzenie archiwum programem tar
 • Kompresowanie archiwum programem gzip, bzip2
 • Rozpakowywanie archiwów poprzez tar i gunzip
 • Dowiązania symboliczne i sztywne (linki)
 • Dowiązania sztywne i symboliczne - różnice

Po zakończeniu szkolenia kursanci otrzymują certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie oraz nabycie umiejętności sprawnego wykorzystywania systemu operacyjnego Linux.

Przykładowy certyfikat - „Obsługa systemu operacyjnego LINUX”

Certyfikaty są wydawane na podstawie wpisu do Ewidencji Instytucji Szkoleniowych (nr. 2.02/00022/2006).

Szkolenie ma formę warsztatów komputerowych składających się z dwóch części: obsługi graficznego interfejsu systemu Linux oraz obsługi systemu z linii poleceń (forma tekstowa). Jest ono realizowane w postaci ćwiczeń praktycznych poprzedzanych każdorazowo krótkim wprowadzeniem teoretycznym.

Uczestnicy mają do dyspozycji własne stanowiska komputerowe.

Szkolenie trwa 2 dni i obejmuje 18 godzin lekcyjnych. Kursanci korzystają z poczęstunku kawowego podczas 15-minutowych przerw (3 przerwy w czasie każdego dnia szkolenia).

Grupa szkoleniowa składa się maksymalnie z 10 osób, co gwarantuje większą efektywność procesu kształcenia oraz dobrą atmosferę dla przyswajania wiedzy.

Szkolenie - obsługa systemu operacyjnego LINUX - możemy przeprowadzić także jako kurs zamknięty lub dedykowany. W tym przypadku grupa szkoleniowa musi składać się minimum z 4 osób. Szkolenia tego typu są realizowane na indywidualne zlecenia naszych Klientów oraz w dowolnie wybranej przez Nich lokalizacji. Jest to możliwe dzięki posiadanemu przez firmę AkKom zapleczu technicznemu (laptopy).

Sale szkoleniowe firmy AkKom

Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża