Kurs: Excel w biznesie i finansach

Szkolenie excel: zastosowanie arkusza kalkulacyjnego excel w bisnesie i finansachCelem szkolenia jest poszerzenie wiedzy z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel oraz poznanie jego zaawansowanych funkcji pod kątem ich przydatności w szeroko rozumianych zastosowaniach biznesowych i finansowych.

Podczas kursu omawiamy zaawansowane techniki korzystania z arkusza kalkulacyjnego, które zapewniają rzetelność danych finansowych przetwarzanych dla potrzeb raportowania i podejmowania decyzji.

Szkolenie excel: zastosowanie funkcji w rozwiązaniach finansowaych i biznesieW trakcie szkolenia omawiamy między innymi jak posługiwać się funkcjami niezbędnymi do szybkiego podliczania danych, ich porównywania, konsolidacji i tworzenia wszelkiego rodzaju raportów finansowych i innych. Pokazujemy, jak za pomocą narzędzi i funkcji konstruować zestawienia bilansowe, a także uczymy w jaki sposób wykorzystywać tabele przestawne do sprawnego tworzenia wszelkiego rodzaju raportów.

Szkolenie zexcela: zastosowanie funkcji finansowychWażnym zagadnieniem poruszanym w trakcie szkolenia jest wykorzystanie funkcji finansowych do obliczania wartości inwestycji. Szczególną uwagę przywiązujemy także do funkcji ułatwiających prognozowanie danych, które pozwolą dopasować plany strategiczne firmy do wskaźników efektywności i wydajności finansowej. Zagadnienia te pozwolą także na wprowadzenie różnych scenariuszy decyzyjnych w zależności od rozwoju wydarzeń rynkowych i nie tylko.

Kurs excel: zastosowanie narzędzia solver do optymalizacji danychUczymy również, w jaki sposób dokonywać optymalizacji rozwiązań złożonych problemów ekonomicznych za pomocą dodatku Solver. Czyli np. rozwiązań logistycznych, produkcyjnych, kadrowych i finansowych. Przekazujemy umiejętności graficznego przedstawiania danych za pomocą wykresów, ze szczególnym uwzględnieniem ich czytelności i trendów danych.

Dokładamy wszelkich starań, aby każdy z tematów szkolenia dopasować do indywidualnych potrzeb uczestnika i zagadnień z jakimi się spotyka w swojej codziennej pracy. Dlatego też wprowadziliśmy możliwość przesłania do naszej firmy arkuszy kalkulacyjnych z danymi, na których Państwo pracują.

Kurs excel szyty na miaręDzięki temu wykładowcy mogą stworzyć ćwiczenia dla każdego uczestnika szkolenia i dostosować je do jego potrzeb. Przed szkoleniem wykonujemy także w danej firmie analizę zagadnień z zakresu szeroko pojętego biznesu, co pozwala nam dostosować plan szkolenia do specyfiki działalności danej firmy. Dzięki temu możemy Państwu zaoferować szkolenie tak zwane "szyte na miarę", przez co w znacznym stopniu podnosimy zwrot z inwestycji szkoleniowej.

Szkolenie excel w biznesie i finansach, forma szkoleniaSzkolenie ma formę przede wszystkim praktyczną, podczas której uczestnicy wykonują szereg specjalnie przygotowanych ćwiczeń, z zakresu zagadnień biznesowych, dzięki czemu zdobywają praktyczne umiejętności wykorzystania narzędzi i funkcji Excela w ich pracy.

Kursanci otrzymują:

 • materiały szkoleniowe w postaci skryptu
 • ćwiczenia wykonywane na szkoleniu

Po zakończeniu kursu każda osoba szkolona otrzymuje certyfikat. Po szkoleniu, każdy uczestnik może się skontaktować z wykładowcą w celu rozwiązania nurtujących go problemów. Kontakt z wykładowcą dla uczestników naszych szkoleń jest bezpłatny do 3 miesięcy od zakończenia szkolenia.

ORGANIZACJA DANYCH FINANSOWYCH (BIZNESOWYCH)

 • Tworzenie OBIEKTU TABELA i praca z TABELĄ
 • Wykorzystanie Formatowania Warunkowego
  • Formatowanie warunkowe porównujące tabele
  • Formatowanie warunkowe za pomocą funkcji
  • Formatowanie warunkowe różnych zakresów dat
 • Sortowanie i filtrowanie danych
  • Zaawansowane sortowanie
  • Zaawansowane filtrowanie
 • Wykorzystanie skrótów klawiaturowych
 • Zarządzanie arkuszami i skoroszytami
  • Nazywanie komórek, zaawansowana praca z komórkami i nazwami
  • Zakresy widoczności nazw, odwoływanie się do nazw z innych arkuszy, menedżer nazw
  • nazywanie powiększających się zakresów

FUNKCJE WSPOMAGAJĄCE ANALIZĘ BIZNESOWĄ ORAZ JEJ WYKORZYSTANIE DO ROZWIĄZYWANIA ZAGADNIEŃ Z DZIEDZINY FINANSÓW I PROGNOZOWANIA

 • Tworzenie wskaźników finansowych za pomocą prostych formuł
 • Zastosowanie odwołań względnych i bezwzględnych
 • Podstawowe funkcje liczące: SUMA, ŚREDNIA, MIN, MAX
 • Funkcje logiczne: JEŻELI, LUB, ORAZ
 • Funkcje liczące: LICZ.JEŻELI, SUMA.JEŻELI i SUMA.ILOCZYNÓW
 • Funkcje daty i tworzenie danych terminowych: DATA.RÓŻNICA, DATA, ROK, MIESIĄC, DZIEŃ
 • Funkcje wyszukiwania i porównywania danych: WYSZUKAJ.PIONOWO, INDEKS i PODAJ.POZYCJĘ
 • Tworzenie trendów danych za pomocą funkcji: REGLINP, REGLINW
 • Wykorzystanie funkcji finansowych: NPV, PV, SLN

TWORZENIE POŁĄCZONYCH ARKUSZY DANYCH

 • Konsolidacja danych w arkuszach
 • Konsolidacja danych z różnych plików
 • Łączenie arkuszy za pomocą funkcji
 • Łączenie skoroszytów i praca na różnych skoroszytach
 • Importowanie danych

WYKORZYSTANIE FUNKCJI TABLICOWYCH DO SZYBKIEGO OBLICZANIA DANYCH BIZNESOWYCH

 • Tworzenie funkcji tablicowych
 • Praktyczne wykorzystanie funkcji tablicowych do obliczania danych finansowych

ANALIZA DANYCH BIZNESOWYCH ZA POMOCĄ TABEL PRZESTAWNYCH

 • Tworzenie tabel przestawnych
  • Złożone tabele przestawne
  • Filtry w tabeli przestawnej
  • Pola wierszy
  • Pola kolumn
  • Pola strony
  • Wyświetlanie wyników jako procent kolumny
  • Wyświetlanie wyników jako procent wierszy
  • Wyświetlanie wyników jako procent całości
  • Zmiana funkcji podsumowujących
  • Zmiana formy przedstawiania danych
  • Automatyczne przechodzenie z tabeli przestawnej do wykresu przestawnego
  • Automatyczne tworzenie wykresów przestawnych
  • Zmiana funkcji wykresów przestawnych
  • Formatowanie wykresów przestawnych
 • Praca na tabelach przestawnych
 • Tworzenie raportów i analiz za pomocą tabel przestawnych
 • Tworzenie danych okresowych: kwartalnych, miesięcznych, z podziałem na lata

ROZWIĄZYWANIE ZAGADNIEŃ BIZNESOWYCH ZA POMOCĄ DODATKU SOLVER - OPTYMALIZACJA DANYCH

 • Formułowanie Zagadnień do Optymalizacji
 • Użycie Narzędzia Solver
 • Opcje Narzędzia Solver
 • Raporty i Ich Wykorzystanie
  • Raport Wyników
  • Raport Wrażliwości
  • Raport Granic

PREZENTOWANIE DANYCH BIZNESOWYCH ZA POMOCĄ WYKRESÓW Z UWZGLĘDNIENIEM TRENDÓW DANYCH

 • Wykres z wieloma seriami danych
 • Zaawansowane formatowanie wykresów
 • Umieszczanie własnych obiektów graficznych jako punktów wykresu
 • Tworzenie trendów na wykresie
 • Tworzenie i zapisywanie wykresów użytkownika

OCHRONA DOKUMENTÓW

 • Blokowanie struktury skoroszytu
 • Ukrywanie arkuszy i okien i odwoływanie się do komórek w ukrytych zakresach
 • Wykonywanie kalkulacji i zabezpieczanie formuł przed podglądem i przypadkową modyfikacją
 • Ochrona skoroszytu

Każda z osób uczestnicząca w szkoleniu otrzymuje certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia z zakresu: „Excel w biznesie i finansach”. Certyfikat potwierdza uczestnictwo w szkoleniu.

Szkolenie excel w biznesie i finansach, forma szkoleniaSzkolenie jest prowadzone wyłącznie w formie warsztatowej, na praktycznych przykładach. Podczas nich uczestnicy wykonują praktyczne zadania, których celem jest zdobycie przez kursantów konkretnych umiejętności w posługiwaniu się arkuszem kalkulacyjnym Excel i jego wykorzystaniu do analiz biznesowych i finansowych. Ćwiczenia w znacznej części wiążą się z codziennymi zadaniami wykonywanymi przez uczestników szkolenia w ich pracy zawodowej. Wszystkie ćwiczenia mają na celu, obok pogłębienia wiedzy z obsługi Excela, także znaczne przyśpieszenie i ułatwienie pracy. Dzięki krótkim wyjaśnieniom teoretycznym kursanci mają pełną świadomość przydatności oraz celowości wykonywania konkretnego zadania, w wyniku czego są w stanie później zastosować zdobyte umiejętności do rozwiązywania bieżących problemów w pracy na arkuszu kalkulacyjnym Excel.

Kontrakt z treneremDobrą praktyką stosowaną przez naszą firmę jest udostępnienie kursantom kontaktu z wykładowcą przed szkoleniem, w celu poznania bardzo dokładnych preferencji szkoleniowych naszych klientów. Każdy z uczestników szkolenia „Excel w biznesie i finansach” może przed szkoleniem przysłać do wykładowcy pliki Excela, na których chciałby wykonywać ćwiczenia. Trener przygotowuje wtedy ćwiczenia pod specyficzne potrzeby kursanta. Dzięki temu uczestnicy szkolenia mogą w praktyczny sposób poznać i wykorzystać zagadnienia omawiane na szkoleniu.

Szkolenie trwa 2 dni, w godzinach od 8:30 do 15:30. Zostały przewidziane także trzy przerwy 15 minutowe, podczas których proponujemy poczęstunek kawowy i kanapkowy.

W celu zapewnienia jak najlepszej możliwości przyswajania wiedzy kursantom, szkolenie odbywa się w małych grupach do 10 osób.

Szkolenie jest prowadzone na wersji Excela 2007 lub 2010.

Forma warsztatowa szkolenia z excelaKurs jest także prowadzony w formie dedykowanej - „szytej na miarę”. Dzięki temu możemy przeprowadzić szkolenie dostosowane do indywidualnych wymogów i potrzeb danej firmy. Szkolenie takie odbywa się w grupach od 4 osób. Może zostać przeprowadzone zarówno w naszej siedzibie, jak i dowolnie wybranej przez Klienta lokalizacji na terenie Polski, lub w dowolnie wybranym miejscu w Europie i poza nią.

Nasza firma dysponuje przenośnym zapleczem komputerowym (laptopy), dzięki czemu jesteśmy w stanie przeprowadzić szkolenie w preferowanym przez Państwa miejscu.Najbliższe terminy

05-06.03.2018
23-24.04.2018
Miejsce: Wrocław
Godziny: 8:30 - 15:30 każdego dnia
Czas trwania: 2 dni, 18 godzin lekcyjnych
Cena za osobę: 1500,00 zł netto
1845,00 zł brutto
Kontakt: +48 71 79-67-360 lub
+48 71 73-51-102